Go! Go! Kyushu 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
เริ่มต้นเพียง 24,900.-*
สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
จำนวนวัน 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจนี้รวม!

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ตั๋วเครื่องบินจากเวียดนาม แอร์ไลน์ ไปกลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ชั้นประหยัด บินตรงจากสุวรรณภูมิ (*ยังไม่รวมภาษีสนามบินและเชื้อเพลิงน้ำมัน ประมาณ 4,000 บาท)
ตั๋วรถไฟ JR North Kyushu
ฟรีตั๋วรถไฟ JR North Kyushu 3 วัน (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องใช้ JR Pass)
อาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า
รวมอาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
โรงแรมในเกาะคิวชู
โรงแรมในเกาะคิวชู 3 คืน (ฟรี ! อาหารเช้า)
สมนาคุณพิเศษฟรี!!
คูปองทานราเม็ง หรือ คูปองทานร้านแผงลอย หรือ บัตรเข้าฟุกุโอกะ ทาวเวอร์

  เลือกเส้นทางที่ท่านชอบจากเส้นทางยอดนิยม 3 เส้นทาง!

เส้นทางที่ 1 : ที่พักในเมืองนางาซากิ 1 คืน + ฟุคุโอกะ 2 คืน
สวนสันติภาพ
สวนสำหรับรำลึกเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่าหมื่นชีวิต ในสวนนี้มีรูปปั้นขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงสันติภาพ แท่งหินที่สลักชื่อผู้ที่เสียชีวิต และอนุสาวรีย์
ศาลเจ้าดาไซฟุ
นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง
รายละเอียด
อาหาร
 วันที่ 1  - เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ และเดินทางสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง โดย JR Pass หรือ private Taxi ที่พัก : โรงแรมในเมืองนางาซากิ -/-/-
 วันที่ 2  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก : โรงแรมในเมืองฟุกุโอกะ B/-/-
 วันที่ 3  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก : โรงแรมในเมืองฟุคุโอกะ B/-/-
 วันที่ 4  - เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะด้วยตัวท่านเอง B/-/-

เส้นทางที่ 2 : ที่พักในเมืองโออิตะ 1 คืน + ฟุคุโอกะ 2 คืน
บ่อน้ำร้อนเบปปุจิโกกุ
เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขา เป็นหมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่น ให้ท่านเดินชมเมืองสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีมนต์สเน่ห์ แห่งอาคารบ้านเรือนโบราณ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง
รายละเอียด
อาหาร
 วันที่ 1  - เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ และเดินทางสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง โดย JR Pass หรือ private Taxi ที่พัก: โรงแรมในเมืองโออิตะ -/-/-
 วันที่ 2  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก: โรงแรมในเมืองฟุคุโอกะ B/-/-
 วันที่ 3  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก : โรงแรมในเมืองฟุคุโอกะ B/-/-
 วันที่ 4  - เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะด้วยตัวท่านเอง B/-/-

เส้นทางที่ 3 : ที่พักในเมืองคุมาโมโต้ 1 คืน + ฟุคุโอกะ 2 คืน
ปราสาทคุมาโมโต้
จัดเป็นปราสาทมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโต้ได้่เริ่มสร้างขึ้นอย่างจริงจังจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ
คาแนลซิตี้
ช้อปปิ้งมอลล์สุดหรูแห่งการช้อปปิ้ง และความบันเทิงหลายรูปแบบ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรม ร้านแบรนด์เนมมากมายกว่า 250 ร้าน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง
รายละเอียด
อาหาร
 วันที่ 1  - เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ และเดินทางสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง โดย JR Pass หรือ private Taxi ที่พัก: โรงแรมในเมืองคุมาโมโต้ -/-/-
 วันที่ 2  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก: โรงแรมในเมืองฟุคุโอกะ B/-/-
 วันที่ 3  - อิสระเดินทางท่องเที่ยว โดยตั๋ว JR PASS ตามอัธยาศัย ที่พัก : โรงแรมในเมืองฟุคุโอกะ B/-/-
 วันที่ 4  - เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะด้วยตัวท่านเอง B/-/-


      

เงื่อนไข

  1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟุกุโอกะ โดยเวียดนาม แอร์ไลน์ (*ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

  2. รวมอาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 23 กก.

  3. โรงแรมที่พักในเกาะคิวชู 3 คืน (พร้อมอาหารเช้า)

  4. ตั๋วรถไฟ JR North Kyushu 3 วัน (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องใช้ JR Pass)

  5. ฟรี!! เลือกรับคูปองทานราเม็ง หรือ คูปองทานร้านแผงลอย หรือ บัตรเข้าฟุกุโอกะ ทาวเวอร์

หมายเหตุ

  - ท่านสามารถระบุโรงแรม ที่ต้องการได้ แต่หาก โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางบริษัทจะเสนอโรงแรมระดับเทียบเท่าให้

  - หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินยอดเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ