Go! Go! Osaka 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
เริ่มต้นเพียง 14,900.-* (รวมทุกอย่างแล้ว)
สายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จำนวนวัน 4 วัน 2 คืน (อยู่ต่อได้ไม่เกิน 6 วัน)
วันเดินทาง วันนี้ - 30 ก.ย. 60
ติดต่อสอบถาม


  แพ็กเกจนี้รวม!

เมื่อจองแพ็กเกจนี้ รับฟรี!!! SIM CARD 7 วัน
สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตที่ญี่ปุ่นแบบ Unlimited
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กมีเตียงเท่านั้น 1 ซิมต่อ 1 ท่าน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
กรุงเทพฯ - โอซาก้า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋า
ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
รถรับส่งไปกลับ - สนามบินคันไซ
เดินทางสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ รับส่งท่านถึงหน้าประตูโรงแรม
โรงแรมในโอซาก้า
โรงแรมในเมืองโอซาก้า 2 คืน (ฟรี ! อาหารเช้า)

ทัวร์เสริมแนะนำ!! Kyoto 1 Day Tour (Fushimiinari - Kiyomizu - Kinkakuji)


        ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ หรือเรียกว่าศาลเจ้าพ่อจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าทื่ ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสภ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูสีแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร

        ปราสาททองคินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” ศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

        วัดน้ำใสคิโยมิสุ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดย ไม่ใช้ตะปูสักตัว น่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้ เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต

***ต้องการแพ็คเกจเสริมเพิ่มท่านละ 2,200 บาท  สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ!

ชินไซบาชิ
แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ร้านอาหารต่างๆ ครอบคลุมถึงถนนชินไซบาชิและย่านโดทงโบริ ที่มีทั้งร้านแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้า
Umeda Skybuilding
สูงถึง 173 เมตร ทำให้สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินและบรรยากาศรอบๆเมืองที่งดงามได้ บนดาดฟ้าของตึกซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมความงามของเมืองโอซาก้าในยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจน
ปราสาทโอซาก้า
สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ที่นี่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบ ๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีต
เมืองโอซาก้า
เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญหรือเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว และมีขนาดเศรษฐกิจของโอซาก้านั้นใหญ่เป็นที่สองของประเทศ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง
รายละเอียด
อาหาร
 วันที่ 1  - ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
 - เดินทางถึงสนามบินคันไซ
 - เดินทางสู่โรงแรม โดยรถตู้หรือรถมินิบัส (เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านที่สนามบิน)
-/-/-
 วันที่ 2  - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
แนะนำทัวร์เสริมKyoto 1 Day tour : Fushimi Inari – อาหารกลางวัน - Kiyomizu – Kinkakuji**เพิ่มท่านละ 2,200 บาท
B/-/-
 วันที่ 3  - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 - (20.00 น.) เดินทางสู่สนามบินคันไซ
 - เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง
B/-/-

เงื่อนไขสำคัญ

   1. ราคานี้เป็นราคา ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ (ดอนเมือง) - คันไซ พร้อมที่พัก 2 คืน (ฟรี! อาหารเช้า) และบริการ รถรับส่ง

  2. ราคานี้รวม ภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

  3. น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิน 20 กก.

  4. บริการเลือกที่นั่งบนเครื่อง *(Aisle & Window)

  5. ราคาของสายการบินแอร์เซีย มีการผกผันของราคา ในบางช่วงเวลา (ดูเพิ่มเติมใน PDF)

  6. เด็กอายุ 2 - 6 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่ // เด็กทารก 0 – 1 ปี 3,700 บาท

  7. ต้องเดินทางและเข้าพักไปและกลับในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

หมายเหตุ

  - ต้องมีผู้เดินทางจำนวน 2 ท่านขึ้นไป

  - ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ

  - หากโรงแรมในแพ็คเกจเต็ม ทางบริษัทจะจัดหาหาโรงแรมเทียบเท่า หรือใกล้เคียงให้

  - รถรับส่งจะให้บริการร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น

  - หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินยอดเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆแพ็คเกจเที่ยวอิสระ แถบโอซาก้า แนะนำ

แพ็กเกจอิสระแนะนำ

 
ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหารเช้า รถรับส่ง ตั๋ว USJ  


» Rent a car Honshu & Kyushu รถยนต์เช่ารายวัน
เดินทาง : เม.ย. 60 - มี.ค. 61 | สายการบิน : N/A
รถยนต์เช่าในเกาะคิวชู / รายวัน
เริ่มเพียง! 2,100.-*
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน *

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น
แนะนำ »
Tokyo-Osaka | Osaka | Hokkaido | Nagoya | Kyushu-Hiroshima | Kansai

ตั๋วเดินทาง บัตรฟรีพาส บัตรสวนสนุก แถบโอซาก้า

Nankai Rapi:t
Kansai Thru Pass
Osaka Amazing Pass
Kintetsu Rail Pass Wide
UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ®