Package Kyushu Free Choice 5D 3N

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์
เริ่มเพียง 22,000.-*
สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
จำนวนวัน 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
ติดต่อสอบถาม

" เที่ยวอิสระดั่งใจบนเกาะคิวชู เลือกอิ่มอร่อยกับบรรดาร้านอาหารแผงลอย ชื่นชมทิวทัศน์ภูเขารูปทรงสวยงาม เพลิดเพลินร้านช้อปปิ้งในเมืองใหญ่ ผ่อนคลายไปกับออนเซ็นที่ดีที่สุด สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย "
» ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พักอีก 3 คืน

 สถานที่ท่องเที่ยวอิสระ แนะนำ!

Canal City
แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ในย่านฮาคาตะ มีคลอง อันเป็นที่มาของชื่อ canal city
อบทรายร้อน
โดยใส่ชุดยูกิตะ แล้วลงไปนอนในหลุมแล้วกลบด้วยทรายร้อนนาน 10-15 นาที แล้วจึงไปแช่ตัวต่อในบ่อน้ำร้อน สรรพคุณของทรายที่นี่ช่วยในการรักษาโรค ทำให้เลือดหมุนเวียนในร่างกาย
ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟุคุโอกะ หรือของเกาะคิวชูก็ว่าได้ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยในการเดินทางมาตลอดทั้งวัน และท่านจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่แบบญี่ปุ่น
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาไหว้พระมากที่สุด ในเขตชายฝั่งตอนเหนือของเกาะคิวชู เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา
สวนสันติภาพ
สวนสำหรับรำลึกเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่าหมื่นชีวิตภายในไม่กี่นาที ในสวนนี้มีรูปปั้นขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงสันติภาพ แท่งหินที่สลักชื่อผู้ที่เสียชีวิต และอนุสาวรีย์อื่นๆอีกมากที่สื่อถึงสันติภาพ

ปราสาทคุมาโมโต้


      

        ปราสาทคุมาโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงามแข็งแรง และเก่าแก่มากที สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ ตามประวัติมี 2 ตระกูลใหญ่ที่ครอบครองและดูแลปราสาทช่วงแรก คือ ตระกูลคาโตะ (Kato) โดยท่านคาโตะ คิโยมาสะ ไดเมียว ในขณะนั้นซึ่งได้บูรณะ และปรับปรุงตัวปราสาทเพิ่มเติ่ม ต่อมาปราสาทก็ตกอยู่ในการดูแลของตระกูลโฮโซกาวะ (Hosogawa) ที่เข้ามามีอํานาจปกครองเมืองคุมาโมโตะแทน ในปี ค.ศ.1877 ตัว ปราสาทถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด อีกเกือบ 100 ปีต่อมา จึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบโครงสร้างเดิม ให้เหมือนกับยุคตระกูลคาโตะ ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ ภายในตัวปราสาทสร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลยช่องแคบทาคาจิโฮ


      

        ช่องแคบทาคาจิโฮ ช่องแคบที่เกิดจากการกัดกร่อนของลาวา ทำให้เกิดเป็นช่องแคบลักษณะคล้ายตัววี ที่มีทางน้ำใสไหลอยู่เบื้องล่าง นักท่องเที่ยวจึงนิยมมานั่งเรือชมความสวยงามของธรรมชาติในทุกฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีน้ำตกมานาอิ ที่มีความสูงกว่า 17 เมตร อยู่ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง
      

ราคานี้รวม

   * ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟุกุโอกะ + ที่พัก 3 คืน

   * ราคานี้รวมค่าภาษีน้ำมัน และสนามบิน

เงื่อนไข

   * ในกรณีที่ชำระเงินยอดเต็มแล้วและต้องการยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ