Special Free Stay Sendai

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์
ราคา 16,900.-*
สายการบิน การบินไทย (TG)
จำนวนวัน 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง 2 - 7 พ.ค. 60
Download รายละเอียดการเดินทางและที่พัก
ติดต่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์นี้

  แพ็คเกจนี้รวม!

ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น จากการบินไทย
ที่พัก
โรงแรม 4 คืน ในเซ็นได (อาหารเช้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม)

หมายเหตุ

   *ตั๋วเครื่องบินไปกลับสายการบิน Thai Airways + โรงแรม 4 คืน + อาหารเช้า(แล้วแต่เงื่อนไขของโรงแรม)

   *ราคานี้่รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบินแล้ว

   *จำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน เท่านั้น!!