Beppu Onsen - Fukuoka Land Package

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
ราคาเริ่มต้น 5,600.- (รวมทุกอย่างแล้ว)
สายการบิน -
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน
วันที่เข้าพัก วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
ติดต่อสอบถาม

  แพ็กเกจนี้รวม!

ที่พัก 2 หรือ 3 คืน
โรงแรมในเบ็บปุ รวมอาหารค่ำแล้ว - โรงแรมในฟุกุโอกะ รวมอาหารเช้าแล้ว
บ่อน้ำพุนรก
เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้

BEPPU: Sansenkaku Hotel (Japanese Style Room) หรือเทียบเท่า

         โรงแรมในเมืองเบ็ปปุ โรงแรมแบบเรียวกัง หรือห้องสไตล์ญี่ปุ่น เป็นโรงแรมแบบมีออนเซ็น เดินเพียง 7 นาที จากสถานีรถไฟ Beppu โดยสามารถท่องเที่ยวในสถานที่ยอดฮิตต่าง ๆ เช่น บ่อน้ำพุขุมนรก หมู่บ้านยุฟุอิน และอีกมากมาย รวมอาหารค่ำแล้ว


FUKUOKA: Hotel Sunline Fukuoka (Western Style Room) หรือเทียบเท่า

        โรงแรมใจกลางเมืองฟุกุโอกะ เป็นห้องสไตล์ตะวันตก เดินเพียง 5 นาที จากสถานีรถไฟ Hakata ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้าดาไซฟุ อันโด่งดัง และช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างคาแนล ซิติี้ และอีกมากมาย รวมอาหารเช้าแล้วตารางการเดินทางของ แพ็กเกจที่พักแบบ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 5,300 บาท

วันเดินทาง
รายละเอียด
ที่พัก + อาหาร
 วันที่ 1   ถึงสนามบินฟุกุโอกะ และเดินทางเข้าสู่เมืองเบ็บปุด้วยตัวเอง
  ที่พักโรงแรมในเบ็บปุ 1 คืน
Sansenkaku
Hotel -/-/D
 วันที่ 2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในเบบปุ เดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะด้วยตนเอง
  ที่พักโรงแรมในฟุกุโอกะ 1 คืน

Hotel Sunline Fukuoka B/-/-
 วันที่ 3   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะด้วยตัวเอง B/-/-

ตารางการเดินทางของ แพ็กเกจที่พักแบบ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 7,300 บาท

วันเดินทาง
รายละเอียด
ที่พัก + อาหาร
 วันที่ 1   ถึงสนามบินฟุกุโอกะ และเดินทางเข้าสู้เมืองเบ็บปุด้วยตัวเอง
  ที่พักโรงแรมในเบ็บปุ 1 คืน
Sansenkaku
Hotel -/-/D
 วันที่ 2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะด้วยตนเอง
  ที่พักโรงแรมในฟุกุโอกะ 1 คืน

Hotel Sunline Fukuoka B/-/-
 วันที่ 3   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  ที่พักโรงแรมในฟุกุโอกะ 1 คืน
Hotel Sunline Fukuoka B/-/-
 วันที่ 4   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะด้วยตัวเอง B/-/-

ราคานี้รวม

   * ที่พักเบ็บปุ ออนเซ็น - ฟุกุโอกะ 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน
   * จำกัดเพียง 100 ห้องเท่านั้น

เงื่อนไข

   1. แพ็กเกจนี้ต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

   2. แพ็กเกจนี้รวม: ที่พัก 2 หรือ 3 คืน (เมืองเบ็บป-ฟุกุโอกะ)

   3. โรงแรมในเมืองเบ็บปุ (ห้องสไตล์ญี่ปุ่น) รวมอาหารเช้า+อาหารค่ำ, โรงแรมในเมืองฟุกุโอกะ (ห้องสไตล์ตะวันตก) รวมอาหารเช้า

   4. แพ็กเกจนี้ไม่รวม: รถรับส่งไปกลับ สนามบิน-โรงแรม/สถานีฮากาตะ, ค่าเข้าออนเซ็นในโรงแรมเมืองเบ็ปปุ ประมาณ 200 เยน

   5. ไม่สามารถเลือกโรงแรม หรือสลับเมืองที่เข้าพักได้

   6. โรงแรมที่กาหนดไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯมิได้ทำการจองไว้ล่วงหน้า หากโรงแรมเต็มในช่วงเวลาที่ท่านต้องการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมในระดับเดียวกัน

   7. ในกรณียกเลิกการจองหลังจากชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้

   8. เข้าพักวันเสาร์ ชำระเพิ่ม คนละ 1,700 บาท