เส้นทางสายการบิน
        * [ขาไป] // [ขากลับ]
         [บินตรง] ออกจากกรุงเทพ - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) // [บินตรง] ออกจากซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) - กรุงเทพ

ข้อดีของการเช่าเครื่องบินเหมาลำ (บินตรง ไม่จอดพัก)

* สายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ บินตรงไม่แวะพัก!
* รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว
* ถึงญี่ปุ่นเวลาเช้า ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด!

ขยายเวลาบินตรง เส้นทางยอดฮิต! ถึงเมษายนนี้
เดินทางจาก ถึง วันที่ออกจากกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 1 ม.ค. 60 (อา) 28,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 4 ม.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 8 ม.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 11 ม.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 15 ม.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 18 ม.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 22 ม.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 25 ม.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 29 ม.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 1 ก.พ. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 5 ก.พ. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 8 ก.พ. 60 (พ) 32,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 12 ก.พ. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 15 ก.พ. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 19 ก.พ. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 22 ก.พ. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 26 ก.พ. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 1 มี.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 3 มี.ค. 60 (ศ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 5 มี.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 6 มี.ค. 60 (จ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 8 มี.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 10 มี.ค. 60 (ศ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 12 มี.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 13 มี.ค. 60 (จ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 15 มี.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 17 มี.ค. 60 (ศ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 19 มี.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 20 มี.ค. 60 (จ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 22 มี.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 24 มี.ค. 60 (ศ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 26 มี.ค. 60 (อา) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 27 มี.ค. 60 (จ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 29 มี.ค. 60 (พ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 31 มี.ค. 60 (ศ) 23,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 2 เม.ย. 60 (อา) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 3 เม.ย. 60 (จ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 5 เม.ย. 60 (พ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 7 เม.ย. 60 (ศ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 9 เม.ย. 60 (อา) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 10 เม.ย. 60 (จ) 32,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 12 เม.ย. 60 (พ) 32,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 14 เม.ย. 60 (ศ) 32,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 16 เม.ย. 60 (อา) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 17 เม.ย. 60 (จ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 19 เม.ย. 60 (พ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 21 เม.ย. 60 (ศ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 23 เม.ย. 60 (อา) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 24 เม.ย. 60 (จ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 26 เม.ย. 60 (พ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 28 เม.ย. 60 (ศ) 25,000 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 30 เม.ย. 60 (อา) 25,000 บาท

* ราคาข้างต้นรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว

ออกเดินทางจาก ถึง
วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ
ผู้ใหญ่ เด็ก
ทารก (0-1 ปี)    
 

* ตั๋วนี้มีอายุ 14 วัน (สามารถเดินทางไป-กลับ ภายใน 14 วัน )
* หากอยู่เกิน 14 วัน คิดเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท
เช็คอินก่อนหน้าเวลาเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ราคาข้างต้นรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว
・ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
・ เป็นเที่ยวบินที่ต้องไปกลับจากสนามบินเดียวกัน (ไป-กลับ คนละสนามบินไม่ได้)
・ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
・ การระบุที่นั่ง สามารถทำได้โดยเพิ่ม 500 บาท/ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือริมทางเดิน)
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 59 - เม.ย. 60 ราคาสำหรับเด็ก: คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ / เด็กทารกหรือเด็กอ่อน: 10% ของราคาผู้ใหญ่
・ ไม่มีราคาตั๋วสำหรับขาเดียว
・ การยกเลิกการจอง ไม่สามารถคืนเงินได้ (หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว โดยจะคิดในราคาเต็ม 100%)
・ การเปลี่ยนชื่อ 3,000บาท/ครั้ง

ตารางเวลาเที่ยวบินบินตรงซัปโปโร

※ HB = Asia Atlantic Airlines

*เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ตารางเวลา ของเที่ยวบิน กรุงเทพ - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ)
* เดินทางออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ ก.ย. - ต.ค. 59
ขาไป ปลายทาง ขากลับ
ออกจาก เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เวลากลับ เวลาถึง ถึงที่
กรุงเทพ
(วันอาทิตย์และวันพุธ)
HB7904 23:35 7:55(+1) HB7905 สนามบินชิโตเสะ 9:55 15:30 กรุงเทพ
* เดินทางออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ ธ.ค. 59 - 30 เม.ย. 60
ขาไป ปลายทาง ขากลับ
ออกจาก เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เวลากลับ เวลาถึง ถึงที่
กรุงเทพ
(วันอาทิตย์และวันพุธ)
HB7904 23:00 7:55(+1) HB7905 สนามบินชิโตเสะ 9:55 16:35 กรุงเทพ
กรุงเทพ
(วันศุกร์และวันจันทร์)
HB7904 23:00 7:55(+1) HB7905 สนามบินชิโตเสะ 9:55 16:35 กรุงเทพ


ตั๋วเครื่องบิน (รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว)


ข้อมูลเงื่อนไขการเดินทาง

[นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง]
* Economy class: กระเป๋าสัมภาระ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 kg)
* ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 62 นิ้ว หรือ 158 เซนติเมตร โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน
[นํ้าหนักของสัมภาระติดตัว]
* Economy class: 7kg ต่อ สัมภาระ 1ใบ
* มีขนาดไม่เกิน 45นิ้ว(22x16x10นิ้ว) หรือ 115cm (55cmx40cmx25cm) โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน
[อาหารบนเครื่อง]
1ครั้ง /เที่ยว , Soft drinks มีบริการฟรี (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
[อื่นๆ]
*มีผ้าห่มและหมอนให้บริการ
*ไม่มีบริการเอ็นเตอร์เทนเมนต์บนเครื่องบิน
*กรณีที่ผู้โดยสารต้องการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือผ่านทาง