ทัวร์เสริม - ตั๋วฟรีพาส

ตั๋วเดินทาง บัตรฟรีพาสในญี่ปุ่น
ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

เมืองต้องห้าม(พลาด)

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

เรียนทำอาหารในญี่ปุ่น

AEON No service charge

 

Thai Airways Charter Flight on Dec 2014!!

ข้อดีของการเช่าเครื่องบินเหมาลำ (บินตรง ไม่จอดพัก)

* เป็นสายการบินไทย!
* รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว!
* ถึงญี่ปุ่นเวลาเช้า ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด!
* มีที่นั่งชั้นธุรกิจ ที่ให้คุณได้รับการบริการเหมือนกับที่นั่งชั้นธุรกิจทั่วไปของสายการบินไทย

รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
[ไป-กลับ] บินตรงจาก กรุงเทพฯ ถึง เซนได
เดินทางจาก ถึง วันที่ออกจากกรุงเทพฯ วันที่ออกจากญี่ปุ่น ชั้นประหยัด(ไป-กลับ) ชั้นธุรกิจ(ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ เซนได 3 พ.ค. 60 (พ) 7 พ.ค. 60 (อา) 19,900 บาท
9,999 บาท
39,900 บาท
36,900 บาท
※ ราคาพิเศษนี้ ลูกค้าจะต้องร่วมกิจกรรมหลังจบทริป เพียงแค่ทำแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นหลังการเดินทาง
※ รวมภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว

* เช็คอินที่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่ 2 พ.ค. 60
* ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
* การระบุที่นั่ง สามารถทำได้โดยเพิ่ม 500 บาท/ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือริมทางเดิน)
* ราคาสำหรับเด็ก: เท่าราคาผู้ใหญ่ / ราคาสำหรับเด็กทารกหรือเด็กอ่อน: 10% ของราคาผู้ใหญ่
* การยกเลิกการจอง ไม่สามารถคืนเงินได้
* การเปลี่ยนชื่อ 1,000 บาท/ครั้ง

ตารางเวลาเที่ยวบิน (กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

*กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางเวลาเที่ยวบิน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ระหว่างกรุงเทพ - เซนได
ขาไป ปลายทาง ขากลับ
From Flight
no
Date Departure Arrival Flight
no
Date Departure Arrival To
กรุงเทพฯ

TG

3 พ.ค. 00:05 08:35 เซนได TG 7 พ.ค. 10:35 15:00 กรุงเทพฯ
Information

[นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง]
Economy class: นํ้าหนักไม่เกิน 30kg / Business class: นํ้าหนักไม่เกิน 40kg
[อาหารบนเครื่อง]
1ครั้ง /เที่ยว ,
Soft drinks มีบริการฟรี
[อื่นๆ]
มีผ้าห่มและหมอน ให้บริการ
     
 
Select Round trip / Oneway
Select Seat class
Select number of passenger(s)
Adult Child Infant