" H.I.S TOURS ครบรอบ 20 ปี ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพนักงานทุกคนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อุดมการณ์ของบริษัท H.I.S นั้นคือ "ความท้าทาย" ในปีที่ 20 นี้ เราก็ยังคงยังคงยึดถืออุดมการณ์นี้ต่อไป ถึงเเม้ว่าสิ่งรอบๆตัวจะเปลี่ยนไป เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเเละเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
    H.I.S นั้นเชื่อว่า เราเป็นบริษัทที่เชื่อมระหว่างลูกค้าเเละโลกใบนี้ เรานั้นเป็นคนส่งผ่านเพื่อสร้างความสุขให้กับคนมากมายที่ได้เดินทาง
ไปทั่วโลก จากนี้ต่อไปขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน จากพนักงานทุกคน อย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง..."

    " H.I.S TOURS ครบรอบ 20 ปี ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพนักงานทุกคนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อุดมการณ์ของบริษัท H.I.S นั้นคือ "ความท้าทาย" ในปีที่ 20 นี้ เราก็ยังคงยังคงยึดถืออุดมการณ์นี้ต่อไป ถึงเเม้ว่าสิ่งรอบๆตัวจะเปลี่ยนไป เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเเละเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
    H.I.S นั้นเชื่อว่า เราเป็นบริษัทที่เชื่อมระหว่างลูกค้าเเละโลกใบนี้ เรานั้นเป็นคนส่งผ่านเพื่อสร้างความสุขให้กับคนมากมายที่ได้เดินทาง
ไปทั่วโลก จากนี้ต่อไปขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน จากพนักงานทุกคน อย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง..."Japan Airlines Co., Ltd.
  ขอเเสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี จากนี้ไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่า H.I.S จะประสบความสำเร็จในการเป็นสะพาน เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย เเละประเทศญี่ปุ่น
Mr. Hitoshi Morimoto
All Nippon Airway Co., Ltd.
สาขากรุงเทพฯ

  ขอแสดงความยินดีครบรอบ 20 ปีของคุณ สำหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบิน เรายังคงทำงานร่วมกัน
Mr. Hiroshi Terai

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สาขากรุงเทพฯ
  ขอแสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี H.I.S. กรุงเทพฯ เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพานักท่องเที่ยวชาวไทย ไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคต
Mr. Kazuhiro Ito
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  ขอแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทของคุณ จะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป บริษัทการบินไทยขอขอบคุณ เอช ไอ เอส ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับเราเสมอมา และในปีต่อไปก็หวังว่าจะดียิ่งขึ้นไป
คุณกรกฏ ชาตะสิงห์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายประเทศไทย


สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
  ในนามของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ เนื่องในโอกาสฉ­ลองครบรอบ 20 ปี สาขาในประเทศไทย และขออวยพรให้ บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ ประสบความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น เพื่อร่วมกันจรรโลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้ก้าวล้ำหน้า และยั่งยืนตลอดไป
คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
รายการ SUGOI JAPAN
  ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท H.I.S. สาขากรุงเทพฯ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของยุค H.I.S. ก็สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้จนถึงวันนี้ ซึ่ง H.I.S. ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้ผมอยู่เสมอ จากนี้ไปขอให้บริษัท H.I.S. เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไปอีกครับ”
Mr. Hiro Sano
พิธีกรรายการ " SUGOI JAPAN "
บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  บริษัท ร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ 20 ปี ของบริษัท เอช. ไอ. เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจท่องเที่ยว และคงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน ท่องเที่ยวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงตลอดไป เราถือว่า บริษัท เอช. ไอ. เอส. ทัวร์ส์ จำกัด เป็นพันธมิตรที่สำคัญของเรา การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง บริษัท เอช. ไอ. เอส. ทัวร์ส์ จำกัด กับ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เรารู้สึกถึงมิตรภาพและความอบอุ่นร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ร่วมธุรกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนร่วมมือ เสริมสร้างการตลาดที่ดีร่วมกันต่อไป ท้ายนี้ ในนามบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับการครบรอบ 20 ปี ของบริษัท เอช. ไอ. เอส. ทัวร์ส์ จำกัด และขอให้มิตรภาพของเรายาวนานสืบไป
ดร.กฤตย์ พัตรปาล
กรรมการผู้จัดการ

* จัดเรียงลำดับรายนามบริษัทแบบสุ่ม

ร่วมกิจกรรม


ครั้งที่ 1 : ทัวร์ที่ทำให้ความฝันของคุณ เป็นความจริง
>> เปิดจอง : วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป

1

» ทะยานสู่...สตราโทสเฟียร์

4 วัน 3 คืน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 60 

1,000,000.- ฿
(ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

2

» ตะลุยอวกาศ จำลอง!

4 วัน 3 คืน 20 เม.ย. - 24 พ.ย. 60 

เริ่ม 122,800.- ฿
(ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
1

ทะยานสู่...สตราโทสเฟียร์

4 วัน 3 คืน   ระหว่าง 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2560  

1,000,000.- ฿
(ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)


2

เปิดประตูสู่อวกาศ! ตะลุยอวกาศจำลอง

4 วัน 3 คืน   จองได้ตั้งแต่ 20 เม.ย. - 24 พ.ย. 60  

เริ่ม 122,800.- ฿
(ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

Go to Top 


ครั้งที่ 2 : 20th Anniversary Thank You Travel Fair
>> เปิดจอง : วันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

1

» แพ็คเกจที่พักฮ่องกง

3 วัน 2 คืน 8 พ.ค. - 10 ก.ค. 60 

เพียง 2,560.- ฿พิเศษ!! เลือกรับฟรี Open Top Bus Tour หรือ Ngong Ping Tour หรือรับ Simcard มูลค่า 48 HKD

1

แพ็คเกจที่พักฮ่องกง

3 วัน 2 คืน   เข้าพัก 8 พ.ค. - 10 ก.ค. 60  

เพียง 2,560.- ฿

พิเศษ!! เลือกรับฟรี Open Top Bus Tour หรือ Ngong Ping Tour
หรือรับ Simcard มูลค่า 48 HKD


Go to Top 


ครั้งที่ 3 : กิจกรรมแข่ง Stamp Rally ลุ้น! รับของรางวัลพิเศษมากมาย
>> วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 19.00 น.

1

กิจกรรมพิเศษ!

1

กิจกรรมพิเศษ!

Go to Top