H.I.S. New Year Promotion 2560
menu
menu
Tokyo - Osaka Route

Super Shock Promotion Osaka-Kyoto 5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งรินกุเอาท์เล็ก - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน และอีกมากมาย

เพียง

25,600.-

เดินทาง : 14 - 18 พ.ค. / 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60

สายการบิน : ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

Tokyo - Osaka Route
Easy Great Route Ski Resort 6 วัน 4 คืน

ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ลานสกีฟูจิเท็น และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 56,900.-

เดินทาง : 7 - 12 มี.ค. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

Tokyo - Osaka Route
Easy Golden Route Freeday in Osaka 6 วัน 4 คืน

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - วัดคินคาคุจิ - กระเช้าคาจิคาจิ - ชินคันเซ็น - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ - อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 56,900.-

เดินทาง : 10 - 15 มี.ค. 60

สายการบิน : การบินไทย (TG)

Tokyo - Osaka Route
Enjoy Golden Route in Winter 6 วัน 3 คืน

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ตลาดอาเมโยโกะ - ชินจูกุ - นั่งชินคันเซ็น - เก็บสตรอเบอร์รี่ และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 53,900.-

เดินทาง : 15-20 มี.ค. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)


Osaka Route
Best Sakura in Osaka & Takayama Onsen 6 วัน 4 คืน

ทำซูชิ - ถนนสายนักปราชญ์ - ถนนสายนิเนนซากะ & ซานเนนซากะ - วัดคิโยมิสึ - ศาลาทองคินคาคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ผ่อนคลายแช่ออนเซ็น - นั่งกระเช้าชินโฮทากะ และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 64,900.-

เดินทาง : 25 - 30 มี.ค. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

Nagoya Route
Early Sakura in Central 6 วัน 4 คืน

ทำซูชิ - ถนนสายนักปราชญ์ - ถนนสายนิเนนซากะ & ซานเนนซากะ - วัดคิโยมิสึ - ศาลาทองคินคาคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ผ่อนคลายแช่ออนเซ็น - นั่งกระเช้าชินโฮทากะ และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 58,500.-

เดินทาง : 15 - 20 / 22 - 27 ก.พ. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

Hokkaido Route
Sapporo Snow Fest & Ice Breaker 7 วัน 4 คืน

เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ - เทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2017 - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ไอซ์พาวิลเลี่ยนถ้ำน้ำแข็ง - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เดินบนธารน้ำแข็ง และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 73,800.-

เดินทาง : 15 - 21 ก.พ. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)


Hokkaido Route
Golden Route Winter Sapporo & Hakodate 7 วัน 4 คืน

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - จิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สกีรีสอร์ท - โรงงานช็อคโกแลต - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ทะเลสาบโทยะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ และอีกมากมาย

ราคาเริ่มเพียง : 64,800.-

เดินทาง : 20 - 26 ก.พ. 60 / 16 - 22 มี.ค. 60

สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)


Back to Top


menu
Go Go Series

Super Go Go Tokyo Hatsuyume Special 5 วัน 3 คืน / 4 วัน 2 คืน

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(รวมภาษีฯต่างๆแล้ว)
 • อาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
 • โรงแรมในโตเกียว 2 หรือ 3 คืน
 • รถรับส่งจากสนามบิน (One Way)

เริ่มต้นเพียง

15,900.-

เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 60

สายการบิน : ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

Go Go Series

Special Go Go Tokyo Shinjuku Prince Hatsuyume 5 วัน 3 คืน / 4 วัน 2 คืน

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(รวมภาษีฯต่างๆแล้ว)
 • อาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
 • Shinjuku Prince Hotel โรงแรม 4 ดาว ในโตเกียว 2 หรือ 3 คืน
 • รถรับส่งจากสนามบิน (One Way)

เริ่มต้นเพียง

17,900.-

เดินทาง : ม.ค. - มิ.ย. 60

สายการบิน : ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

Go Go Series

Special Go Go Osaka 4 วัน 2 คืน / 5 วัน 3 คืน

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(รวมภาษีฯต่างๆแล้ว)
 • อาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
 • โรงแรมในโอซาก้า 2 หรือ 3 คืน
 • รถรับส่งไป-กลับสนามบิน

เริ่มต้นเพียง : 13,900.-

เดินทาง : 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60

สายการบิน : ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

Go Go Series

Special Go Go Hokkaido 5 วัน 3 คืน / 6 วัน 4 คืน

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(รวมภาษีฯต่างๆแล้ว)
 • อาหารบนเครื่องและน้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
 • โรงแรมในฮอกไกโด 2 หรือ 3 คืน
 • รถรับส่งไป-กลับสนามบิน

เริ่มต้นเพียง : 25,600.-

เดินทาง : 4 ม.ค. - 25 เม.ย. 60

สายการบิน : เอเชีย แอตแลนติค แอร์ไลน์ส (HB)

โทร H.I.S.

สอบถามรายละเอียดทางอีเมล์ »

menu
Asia & Oceania Tour

Happy Spring in Taiwan 5 วัน 3 คืน

นอนออนเซ็น 2 คืน - โชว์แกะฟาร์มชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดถังซัมจั๋ง - เสี่ยวหลงเปา และอีกมากมาย

เพียง

25,600.-

เดินทาง : 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 60

สายการบิน : อีวา แอร์ (BR)

เต็มแล้ว!!

Asia & Oceania Tour
Enjoy Winter in Sydney 6 วัน 4 คืน

หาด บอนได - โอเปร่า เฮ้าส์ - เดอะ ร็อค - Wild life Park - อุทยานบลูเม้าท์เท่น - พอร์ตสตีเฟน - ชมปลาโลมา - อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 59,900.-

เดินทาง : 1 - 6 พ.ค. 60

สายการบิน : แควนตัส แอร์เวย์ (QF)

Asia & Oceania Tour
Enjoy Holiday in Taiwan 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ขึ้นชั้น 89) หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท

ราคาเพียง : 27,900.-

เดินทาง : 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 60

สายการบิน : ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

Asia & Oceania Tour
Happy Songkran in Perth 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือแม่น้ำสวอน - เที่ยวเนินทราย - โรงงานขนมนูก้าร์ - ทัมบูลกัมฟาร์ม - โรงงานช็อคโกแล็ต - อุทยานแห่งชาตินัมบัง - อิสระตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 59,900.-

เดินทาง : 12 - 16 เม.ย. 60

สายการบิน : การบินไทย (TG)

Europe Tour
Charming Netherlands Belgium and Germany 7 วัน 4 คืน

จัตุรัสดัมสแควร์ - พระราชวัง อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร - ล่องเรือหลังคากระจก - เมืองรอตเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - บรูจน์ - มาร์เกตสแควร์ - บรัสเซลล์ - แมนนิเกนพีส - มหาวิหารโคโลญจน์ และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 56,900.-

เดินทาง : 15 - 21 มี.ค. 60

สายการบิน : การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)

ดูเพิ่มเติม

จองออนไลน์

กรุ๊ปออกแน่นอน เหลือ 4 ที่สุดท้าย!
Europe Tour
Charming Croatia Songkran Special 8 วัน 5 คืน

กรุงเวียนนา - กรุงซาเกรบ - หมู่บ้านราสโตเก้ - พลิทวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - เมืองโวดิเซ่ - อุทยานแห่งชาติครึคา - น้ำตกสกราดินสกี บูค - เมืองซีบีนิค - สปลิต และอีกมากมาย

ราคาเพียง : 75,900.-

เดินทาง : 13 - 20 เม.ย. 60

สายการบิน : ออสเตรียน แอร์ (OS)

Europe Tour
Charming Venice & Milan 7 วัน 4 คืน

จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค - สะพานเรียลอัลโต้ - โรมัน อารีน่า - บ้านจูเลียต - วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - จัตุรัสดูโอโม - จัตุรัสซิกนอเรีย - รูปปั้นเดวิด - สะพานปอนเต เวคคิโอและอีกมากมาย

ราคาเพียง : 61,900.-

เดินทาง : 23 - 29 มี.ค. 60

สายการบิน : การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)

Back to Top


menu

  แพ็กเกจอิสระไต้หวัน

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

สายการบิน : ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

SOLD OUT

4,900.-

  แพ็กเกจอิสระฮานอย

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

เริ่มต้น

4,900.-


  แพ็กเกจอิสระย่างกุ้ง

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 9,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระหลวงพระบาง

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 13,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระบาหลี

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 12,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระเมลเบิร์น

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 29,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระซิดนีย์

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 28 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 29,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระเพิร์ท

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 29,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระโกลด์โคสต์

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 29,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระแฟรงค์เฟิร์ต

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 39,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระลอนดอน

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เริ่มต้น : 39,900 บาท

ดูเพิ่มเติม

  แพ็กเกจอิสระมัลดีฟส์

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

เดินทาง : วันนี้ - 30 เม.ย. 60

เริ่มต้น : 28,900 บาท

ดูเพิ่มเติม


Back to Top


menu

แลนด์แพ็กเกจฮ่องกง

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 60

ที่พัก 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ไหว้พระรอบเกาะฮ่องกง + อื่นๆ

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

จองออนไลน์

แลนด์แพ็กเกจไทเป

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 60

ที่พัก 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ชมรอบเมือง + อื่นๆ

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

จองออนไลน์

แลนด์แพ็กเกจดานัง

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 60

ที่พัก 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน + เช่าชุดอ๋าวหญ่าย + ใช้บริการ Tour Lounge + อื่นๆ

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

จองออนไลน์

แลนด์แพ็กเกจโซล

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 60

ที่พัก 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน + แวะร้าน Duty Free + อื่นๆ

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

จองออนไลน์


Back to Top


menu

จองออนไลน์ 3,999 บาท

                                                     

จองออนไลน์ 5,999 บาท


โทร H.I.S.

สอบถามรายละเอียดทางอีเมล์ »

Back to Top


menu
โรงแรมในโตเกียว

แพ็กเกจที่พักใจกลางโตเกียว 1 คืน พร้อมรถรับ-ส่ง

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

ทัวร์เสริมเก็บสตรอเบอร์รี่

เก็บสตรอเบอร์รี่ + เล่นหิมะ + ช้อปปิ้ง + ชมซากุระ

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

ทัวร์เสริมทาคายาม่า

เที่ยวชิราคาวาโกะและทาคายาม่า 1 วัน + มื้ออาหารบุฟเฟ่ต์

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

โรงแรมในนาโกย่า

โรงแรม Daiichi Fuji Hotel 1 คืน + ตั๋วรถไฟไปสนามบิน

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

โรงแรมในซัปโปโร

Watermark Hotel Sapporo

เพียง 2,560 บาท

ดูเพิ่มเติม

โรงแรมและทัวร์เสริมในซัปโปโร

ANA Hotel Sapporo + ทัวร์เสริมในซัปโปโร + บัตรเข้าสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

เพียง 5,555 บาท

ดูเพิ่มเติม

Back to Top


menu


กลับด้านบน