คอร์ปอเรทกรุ๊ป ทัวร์สำหรับองค์กรธุรกิจ <มีทริปครั้งใดเลือกใช้เรากันเถอะ!>


แนะนำท่องเที่ยวแบบองค์กร

Corporate & Group Sales

» ให้ H.I.S. เคียงข้างการเดินทางคู่ธุรกิจคุณ

        แผนกคอร์ปอเรทให้การสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะและการทำงานนอกสถานที่ของบริษัทท่าน โดยมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิประโยชน์ ราคา และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

» สิทธิประโยชน์แก่ท่าน

         ศักยภาพในการให้คำปรึกษา
         ต้นฉบับแห่งการบริการ
         ความเชื่อมั่นต่อระบบการทำงาน


 

ทุกกรุ๊ปทัวร์เราดูแลคุณด้วยรอยยิ้มและมาตรฐานคนญี่ปุ่น...

ปัจจุบัน H.I.S. แผนกคอร์ปอเรทของสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุน เป็นที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลานาน "ส่งผลให้มีบริษัทคู่ค้ามากกว่า 10,000 บริษัท" โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านการลดต้นทุน ทั้งในส่วนของบริษัทญี่ปุ่น บริษัทลงทุนข้ามชาติ รวมถึงบริษัทของไทย ภายใต้มาตรฐานการบริการที่เท่าเทียมกัน


        อีกทั้งในส่วนของ แผนกอินบาวด์ สาขากรุงเทพฯ มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น หรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ส่งต่อการบริการมาจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น ตลอดจนถึงการดูแลด้านการจัดหาโรงแรม รถรับส่ง และมัคคุเทศก์นำเที่ยวให้กับกลุ่มลูกค้าในนามของโคเปอร์เรท ด้วยเช่นกัน


Business Service

บริการของเรา

  •   การจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินทุกประเภทสำหรับการทำงานนอกสถานที่
  •   การจัดเตรียมเรื่อง โรงแรม, การรับส่ง, ประกันภัย, ทัวร์เสริม
  •   การเจรจาต่อรองสัญญากับทางโรงแรม และบริษัทสายการบิน
  •   การให้คำปรึกษา, การรายงานข้อมูลการเดินทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ
Group Service

บริการของเรา

  •   การเสนอราคา และการติดต่อสอบถามเรื่องการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ
  •   การเสนอการท่องเที่ยวที่น่าจูงใจต่อผู้ประกอบการ หรือ คณะทัวร์
  •   การท่องเที่ยวของพนักงาน, การท่องเที่ยวศึกษาดูงาน, การท่องเที่ยวทัศนศึกษา
  •   การจัดเตรียมเรื่องการเช่าเหมาเรือ หรือ เครื่องบิน ฯลฯ


ติดต่อแผนกคอร์เปอเรท

Corporate & Group Sales(สาขากรุงเทพฯ)


อาคาร Time Square ชั้น 12

» Corporate & Group Sales

246 อาคาร Times Square ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail : tha-corpthai@his-world.com (Thai)
tha-corpinquiry@his-world.com (Japanese )
โทร : 02-022-0951
เวลาทำการ : (จ-ศ) 09:00-17:30, (ส) 09:00-17:00, (อา,นักขัตฤกษ์) หยุด


 

Corporate & Group Sales (สาขาศรีราชา)

ที่ตั้งสาขา : 60 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 02-264-8710      แฟกซ์ : 038-310-306
อีเมล : tha-srico-sales@his-world.com
เวลาทำการ : (จ-ศ) 09.00-17.30, (ส) 09.00-12.00, (อา,นักขัตฤกษ์) หยุด