ทัวร์ชมซากุระญี่ปุ่น มีนาคม 2554

 

 


JQA-QM8667

      เราเข้าสู่ระบบ ISO 9001 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2545 เลขที่ JQA-QM8667 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึง ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่าง เป็นระบบได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่ยังคงให้การ
สนับสนุน และไว้วางใจเราเรื่อยมา
      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1411
      เรามี 280 สาขา ในประเทศญี่ปุ่น และ 108 Outlet ในทุกทวีปทั่วโลก (ตุลาคม 2553)
      บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2540 เป็นสาขาประจำประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทย มีสาขารวมกันทั้งหมด 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และศรีราชา
 
ทัวร์ญี่ปุ่น

- Hokkaido Group#1

- Hokkaido Group#2

- Hokkaido Group#3

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

   - Tokyo Game Show 2011

 

บริการลูกค้า

Tel: 02-264-6899

   สำรองที่นั่ง สั่งจองทัวร์
      แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

     
      Tel: 02-264-6899
      e-mail : thaiproject@histours.co.th
      หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       

e-newsletter

สมัครรับ e-news letter กับเราวันนี้ ท่านจะได้ทราบข่าวสาร และโปรโมชั่นก่อนใคร สมัครฟรี

ขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Janpan National Tourist Organization : JNTO) 

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาถูก, จองตั๋วในประเทศราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก, จองตั๋วต่างประเทศราคาประหยัด

โตเกียว 5 วัน 3 คืน

*Explore Tokyo เริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 14มิถุนายนเป็นต้นไป

Explore Tokyo

Explore Tokyo 8B

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อิสระเที่ยวด้วยตันเอง 1 วัน – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ – ขึ้นตึก TMG – ตลาดอาเมะโยโกะ - เกาะโอไดบะ
เมืองนาริตะ-ช้อปปิ้งร้าน 100 เยน อิออนพลาซ่า

  

Tokyo Explore

เดือน กําหนดการ
กรกฏาคม 13 - 17 กรกฏาคม
14 - 18 กรกฏาคม
15 - 19 กรกฏาคม
16 - 20 กรกฏาคม

 

   
Business Air

เดินทางโดย Business Air (8B)

 

รายละเอียดทัวร์

: กรุงเทพฯ –สุวรรณภูมิ

23.00น.

 

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  สายการบินบิสสิเนส เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

พักที่ :


: สุวรรณภูมิ – นาริตะ – วัดอาซากุซ่ะ – พระราชวังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ – ชิบูย่า - ฮาราจูกุ

01.20น.

 

 

09.30น.

 

 

 

เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินบิสสิแอร์แอร์  เที่ยวบินที่ 8B 88


 ถึงสนามบินนาริตะเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว  เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นศูนย์รวมแห่งวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย...

 

นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา)

 

อันมีเรื่องเล่า ว่าชาวประมงทอดแหติดมาตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ

กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย

 

วัดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น เทศกาลชันจะ  เทศกาลโฮซึกิอิชิ  และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มีความสูง  5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้

 

รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มานับร้อยปี

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล (Tokyo)   พระราชวัง แห่งนี้เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ อาณาบริเวณหลายแห่งในพระราชวังจึงมิได้เปิดให้เข้าชม แต่บางส่วนจะเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงวันหยุดพิเศษ

 

พิเศษ ตัวปราสาทสร้างตามรูปแบบในสมัยเอโดะ ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหิน ทางเข้าหลักจะเป็นสะพานคู่หรือเรียกว่า นิจูบาชิ (Nijubashi) ที่สร้างได้อย่างสวยสง่างาม แต่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปผ่าน ยกเว้นในช่วงปีใหม่และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิที่จะเปิด ให้พสกนิกร(บางคน)ข้ามมารับพระราชทานพรใกล้ๆที่ประทับ ทางด้านตะวันออกจะมีสวนดอกไม้ (Higashi Gyoen) ซึ่งจัดไว้อย่างสวยงามเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดเวลา


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 

จากนั้น นำท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่มีความสำคัญมาก ๆ แห่งนิกายชินโต สร้างขึ้นในปี 1915-1920 เพื่อ เป็นที่รำลึกสักการะแก่ จักรพรรดิเมจิ ที่สิ้นพระชนม์ไป เมื่อปี 1912

ถือเป็นศาลเจ้าประจำโตเกียวที่ ๆ ชาวญี่ปุ่นจะมากราบไหว้ขอพร หรือ ทำพิธีสำคัญ เช่น พิธีแต่งงานสไตล์ญี่ปุ่น กันที่นี่..

 

และนำท่านเข้าสู่ย่านSHIBUYAศูนย์์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึก กับ“ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว

 

อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์

 

สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ “ONITSUKA TIGER SHOP” ต้อนรับการ

กลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที เนื่องจากว่าทาง “ASICS” ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิคขึ้นแล้วออกเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อนแล้วประสบผลสำเร็จอย่างท่วมท้น ตลอดจนมีการทำการตลาดโดยให้ดาราชั้นนำอย่าง UMA THURMAN ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง “KILLBILL” ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะรุ่น “MEXICO 66” ถือว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลเลคชั่นไม่ว่าจะเป็น T-SHIRT, JACKET,กระเป๋าหิ้ว และเครื่องประดับ ภายใต้แบรนด์ “ONITSUKA TIGER”…

 

จากนั้นต่อด้วย ย่านHARAJUKU ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ง “ตรอกทาเคชิตะ” ที่สองข้างทางเรียงรายไป ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด”


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)พักที่ : หรือ เทียบเท่า


: โตเกียว - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวอย่างสะดวก ด้วยตัวท่านเอง

อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน ในการท่องเที่ยว โปรแกรมเที่ยวแนะนำ มีดังนี้


*ทัวร์เสริมทุกรายการกรุณาทําการจองก่อนออกเดินทาง


option1

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  1.ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว
    โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว

    ย่านฮาราจูกุ , ย่านชิบูย่า, ย่านกินซ่า, ย่านอุเอะโนะ, ย่านโตเกียว, ย่านโอไดบะ, ย่านรปปงหงิ และอื่นๆ อีกมายมาย อย่างสะดวกสบาย และง่ายดาย      


option2

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  2.ทัวร์เสริมสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี

    ดินแดนหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศ ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญ ภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดิสนีย์แลนด์


option3

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  3. ทัวร์เสริมสู่ นิกโก้ 1 วัน

    ไกด์นำท่านเที่ยวชมมรดกโลกอันสวยงามวิจิตรบรรจง ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และ ชมน้ำตกเคกอน อันสวยงาม ที่ล่วงหล่นลงจากทะเลสาบ ซูเซนจิ สีฟ้าคราม สะท้อนเงาภูเขาเบื้องหลัง และไม่พลาด ขับรถผ่านเส้นทางซิกแซกลัดเลาะเขาวิวอันสวยงามเกินคำบรรยาย      


option4

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  4. ทัวร์เสริม คามาคูระ 1 วัน

     ไกด์นำเที่ยวชม เมืองหลวงเก่า กับวัฒนธรรมเก่าแก่ พร้อมชม วัดไดบุตสึ หลวงพ่อโต ชมวัดฮาเสะ , ศาลเจ้า ฮาจิมันกู และช้อปปิ้ง ถนนคามาจิoption5

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  5.ทัวร์เสริมภูเขาไฟฟจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

     ไกด์นำเที่ยวชม เมืองหลวงเก่า กับวัฒนธรรมเก่าแก่ พร้อมชม วัดไดบุตสึ หลวงพ่อโต ชมวัดฮาเสะ , ศาลเจ้า ฮาจิมันกู และช้อปปิ้ง ถนนคามาจิ


option6

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  6. ให้ท่านสนุกไปกับดินแดน Sanrio Puroland

    ใครที่เป็นแฟนของHello Kitty ชอบความน่ารักความสดใส ของคิตตี้ ตัวการ์ตูนที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้หญิง หรือแม้แต่าสาวๆ ก็คงชื่นชอบเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับอาณาจักรของคิตตี้จัง และผองเพื่อน ที่ต่างรอต้อนรับแขกผู้มาเยื่อนด้วยมิตรไมตรี พบกับการแสดงตื่นตา ตื่นใจ เครื่องเล่น ต่างๆ รวมไปถึง สินค้าลิขสิทธิ์ของ Sanrio Puroland


 

 

 

*** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น **

 

พักที่ : หรือ เทียบเท่า

 

รูปภาพบางส่วนจาก blog.atarun.org และ mr-know.com


:โตเกียว–ขึ้นตึกTMG–สวนอุเอะโนะ–ตลาดอาเมะโยโกะ–ทัวร์โอไดบะ–อิออน พลาซ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

จากนั้นนำท่านขึ้นตึก TMG หรือ ตึก Tokyo Metropolitan Government ตึกอาคารรัฐบาลญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใจกลางชินจูกุ นำท่านขึ้นชมวิว มหานครโตเกียวอย่างสวยงาม บนชั้น Observatory

จากนั้นนำท่านเนทางสู่ สวนอุเอะโนะ นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของโตเกียว ในช่วงซากูระ จะมีดอกซากูระบานสะพรั่งมากมายกว่า 200 ต้น ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกอย่าง คือ ฮานามิ  หรือการดื่มด่ำกับการชมดอกไม้ ร่วง และร้องร่ำทำเพลง ดื่มกิน กันอย่างสนุกสนานครื้นเครง

                   

จากนั้น นำท่านเดิน ตลาดอะเมะโยโกะ ตลาดค้าส่ง และตลาดขายของถูกที่ชาวต่างชาติที่อาศัยที่ญี่ปุ่นนิยมเดินซื้อของกัน เนื่องจากข้าวของมีราคาถูก

 

ให้ท่านเดินชมบรรยากาศ สินค้ามากมาย พ่อค้า แม่ค้า เรียกร้อง ลูกค้า กันอย่างครึกครื้น เลือกช้อปปิ้งสินค่าอุปโภค บริโภคมากมาย เช่น ปลาดิบ ปลาหมึกยักษ์ ของแห้ง ขนม ของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า หรือแม้แต่น้ำหอม เครื่องสำอางค์ มากมาย


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)


บ่าย

 

 

นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เดินทางสู่ “พาเล็ตต์ ทาวน์” มีโชว์รูมโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รถยนต์มากมายหลากหลายรุ่นที่นำมาจัดแสดง

 

นอกจากนั้นยังมี Lexus รุ่นใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมารวมทั้งรถยนต์รุ่นเก่าที่หาดูได้ยากอีกนับไม่ถ้วน ด้านนอกมีศูนย์การค้า “วีนัสฟอร์ต”เอาใจนักช้อปปิ้งซึ่งมีร้านค้ากว่า 150 ร้าน

ซึ่งภายในมีคล้ายท้องฟ้าจำลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสว่างจ้าหรือมืดครึ้ม คล้ายฝนตกได้ตามแต่จะตั้งโปรแกรม และนำท่าน ช้อปปิ้งยัง “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด”ของโตเกียวสามารถมองเห็น“สะพานเรนโบว์”ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ เพื่อเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า จัสโก” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ
มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคา
แสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
อย่างจุใจ 


ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่ : NARITA HOTEL MARROAD INT'L หรือ เทียบเท่า


: โตเกียว – เมืองนาริตะ - อิออนพลาซ่า - สุวรรณภูมิ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (7)


09.00 น.

จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ


11.30น.       

เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินบิสสิเนสแอร์  เที่ยวบินที่ 8B 89


16.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ทารก อายุไม่เกิน12 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
13 - 17 กรกฏาคม 54 22,900.- 19,900.- 6,500.-
14 - 18 กรกฏาคม 54 24,900.- 21,900.- 6,500.-
15 - 19 กรกฏาคม 54 22,900.- 19,900.- 6,500.-
16 - 20 กรกฏาคม 54 19,900.- 16,900.- 6,500.-

** ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท **

หมายเหตุ : ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

2. รายการอื่นๆ กรุณาตรวจสอบตารางด้านบน

 


สนับสนุนโดย Yokoso Japan (JNTO)
สายการบิน
Business Air (8B) ทัวร์สิงคโปร์ กับสิงคโปร์แอร์ไลน์
จำนวนนักท่องเที่ยว เพียง 30 ท่าน เท่านั้น
กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
กรกฏาคม 13 - 17 กรกฏาคม
14 - 18 กรกฏาคม
15 - 19 กรกฏาคม
16 - 20 กรกฏาคม
สั่งจอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ราคา เริ่มต้นที่19,900 บาท
อาหาร 9 มื้อ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อีกครั้ง)
มัคคุเทศก์ มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ราคานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

  - ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง 4,000 บาท ราคา ณ วันที่ 7 ก.พ. 54
(อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มอีก หากมีการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน แต่หากเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกตั๋วไปแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บในส่วนนี้เพิ่มอีก)

  - ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  - ค่าโรงแรม ที่พัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง

  - ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ (7 มื้อ)

  - ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดรายการ

  - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

  - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

  - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 300 เยน / คน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน (การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น)
การยกเลิก

  หากต้องการยกเลิก จะต้องแจ้งบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินบางส่วนที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

 

- หากยกเลิกภายใน 21-29 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

- หากยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 100% ของอัตราค่าบริการ

 

- หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนแปลงชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

- หากทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ และค่าวีซ่าทั้งหมด

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การยื่นวีซ่า

บริษัทรับผิดชอบในการยื่นขอวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

- ราคาถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากออกตั๋วไปแล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เช่น สภาวะอากาศ, การเมือง และสายการบิน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

- การยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานทูตญี่ปุ่น

- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป กับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด

- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตญีปุ่น ถ้าหากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือ เคยเดินทางเข้ามา มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งท่านจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา

     
 
 
     
Share on Facebook

Special Promotion

 
   เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น