Amazing Ski Full Day in Hakuba 5 วัน 3 คืน
สายการบิน กําหนดการ
21 - 25 ก.พ. 60 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
พิเศษ! ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
เมืองโตเกียว
หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะ วัฒนธรรม บันเทิง หรือช้อปปิ้ง
เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู
อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น กับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น
เซ็ตเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
อิ่มอร่อยกับเซตเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เสริฟคู่กับสาเก(เหล้าญี่ปุ่น)
เมนูบุฟเฟต์ยากินิคุ
อร่อยไปกับเมนูบุฟเฟต์ยากินิคุ ปิ้งย่างตามใจคุณ
วัดเซ็นโกจิ
วิหารเซ็นโกจิเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น ดึงดูดผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จากทุกนิกาย
เมืองคารุยซาว่า
สวรรค์ของคนรักป่าเขาลำเนาไพร ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก บ่อน้ำพุร้อน ภูเขา เมืองธรรมชาติแห่งนี้มีทุกอย่าง
คารุยซาว่า ปริ๊นส์ เอาท์เล็ท
สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดสุดพิเศษให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่สามารถเลือกซื้อได้

Ski at Hakuba Happo One Ski Resort


      นำท่านเดินทางสู่ Hakuba Happo One Ski resort เป็นสถานที่เล่นสกีที่มีชื่อเสียงในเมืองฮาคุบะ จังหวัดนากาโน่ พาท่านไปสัมผัสประสบการณ์การเล่นสกีและสโนว์บอร์ด ณ เนินซักกะ (Sakka Slope) *เหมาะสำหรับผู้เพิ่งเริ่มหัดเล่น* แห่ง Happo One Ski Resort หนึ่งในสกีรีสอร์ทชื่อดังของเมืองฮาคุบะ สกีรีสอร์ทแห่งนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้หลงใหลในกีฬาฤดูหนาว อีกทั้งในช่วงฤดูหนาว บรรยากาศในตัวเมืองจะโรแมนติคและสวยงามมากๆ ราวกับเดินเล่นอยู่ในเมืองหิมะกลางทวีปยุโรปเลยทีเดียว


เมืองคาวาโกเอะ


      เดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ สถาปัตยกรรมการออกแบบโดยต้นตำรับในสมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่า ผสมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างดี และพลาดไม่ได้กับการเดินเล่นในตรอกขนมหวานชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขายขนมหวานตั้งเรียงรายกันมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีจากเมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน


จิโกกุดานิ (ลิงหิมะแช่ออนเซ็น)


      นำท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ ที่เป็นที่ตั้งของ ที่เป็นที่อาศัยของฝูง “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสียงทั่วไปโลก ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแม่น้ำ โยโคยุ สายน้ำที่ไหลจากที่ราบสูงชิง่ะและต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุยุดานากะ มีลิงภูเขาญี่ปุ่นจำนวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ บริเวณที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่านี้ได้ ฝูงลิงลงแช่น้ำอย่างคลายความหนาวอย่างสำราญทำให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภูเขาอย่างใกล้ชิด


ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่

       พาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ และชิมผลสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากฟาร์มที่ดีที่สุดของเมืองฮามามัตสึตามอัธยาศัย ใช้เวลาโดยประมาณ 30 นาที


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
21 - 25 ก.พ. 60 49,000 48,000 36,000 9,900
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินนาริตะ - เมืองคาวาโกเอะ - คารุยซาว่า ปริ๊นส์ เอาท์เล็ท Hotel Hakuba Royal
หรือเทียบเท่า
3 Group A : Ski /Snowboard at Hakuba Happo One Ski Resort (สำหรับท่านที่เล่นสกี)
Group B : Snow Monkey ลิงแช่ออนเซน - 47 Sports Center (สำหรับท่านที่ไม่เล่นสกี)
Hotel Hakuba Royal
หรือเทียบเท่า
4 Group A : Ski /Snowboard at Hakuba Happo One Ski Resort (สำหรับท่านที่เล่นสกี)
Group B : วัดเซ็นโคจิ (สำหรับท่านที่ไม่เล่นสกี) - เก็บสตอเบอรี่ - เดินทางสู่โตเกียว
Hearton Higashi Shinagawa
หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ ฯ -

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางสำหรับคอร์สนี้

A = เมืองคาวาโกเอะ B = คารุยซาว่า C = Happo - One Ski Resort Hakuba
D = เมืองนากาโน่ E = โตเกียว ชินจูกุ F = สนามบินนาริตะเดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
กุมภาพันธ์ 21 - 25 ก.พ. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 49,000 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง