Beautiful Wisteria Kitakyushu & Osaka 5 วัน 3 คืน
สายการบิน กําหนดการ
5 - 9 พ.ค. 60

Kawachi Fuji Garden

      นำท่านเดินทางสู่ Kawachi Fuji Garden สวนดอกไม้สีม่วงที่มีลักษณะเป็นช่อระย้า เรียกว่า"ดอกวิสทีเรีย" Wisteria หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าดอก Fuji no hana เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอม มีอุโมงค์ของเถา Wisteria เกือบ 200 ต้น งดงามตระการตาไม่แพ้ซากูระ (Wisteria) ซึ่งสถานที่ชมดอกวิสทีเรียที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ก็ต้องเป็นที่สวนแห่งนี้ คาวาจิ ฟูจิ การ์เดน (Karachi Fuji Garden) ในเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ที่มีซุ้มอุโมงค์ต้นวิสทีเรียให้เดินลอดเป็นทางยาว เมื่อไปในช่วงที่ดอกวิสทีเรียกำลังแข่งกันเบ่งบาน เป็นสถานที่แสนงดงามราวกับเดินอยู่ในสรวงสวรรค์ สำหรับต้นวิสทีเรีย ที่สวนคาวาจิ ฟูจิ การ์เดน นี้ มีมากถึง 150 ต้น แบ่งเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ถึง 20 สายพันธุ์ สีสันของดอกจึงแตกต่างคละเคล้ากันไป ตั้งแต่สีขาวบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน สีชมพู สีชมพูอมม่วง ไปจนถึงสีม่วงเข้ม พากันเบียดเสียดออกดอกเป็นพวงห้อยระย้าละลานตา


เขตเมืองเก่าคุระชิคิ


      นำท่านชม เขตเมืองเก่า Kurashiki Bikan หรือ เขตบิคัง ในเมืองคุราชิกิ เป็นเขตเมืองเก่าสมัยเอโดะแท้ ผสมผสานกับเมืองแบบอารยธรรมตะวันตก ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแม่น้ำคุราชิกิที่มีภาพสะท้อนของต้นไม้สองข้างทาง และภาพของเรือ Kawafune ที่เราสามารถล่องเรือ ชมทัศนียภาพของเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย สองฝั่งของแม่น้ำ เป็นทางเดินที่สุดโรแมนติก เหมือนอยู่ในสมัยเอโดะที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์น ผสมกันอย่างลงตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพธภัณฑ์ ต่างๆ ราวมถึงบ้านโบราณ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงปัจจุบัน และยังเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย


ปราสาทฮิเมจิ

       นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์


Atomic Bomb Dome

      นำท่านชม Atomic Bomb Dome หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู เป็นซากที่เหลือจากระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลง ที่ฮิโรชิม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณูนี้ เป็นสภาพแสดงโศกนาฏกรรมตั้งแต่ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังได้รับการจดบันทึกเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อเป็นเเครื่องเตือนใจ ”ไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง” (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ (Itsukushima)


      นำท่าน นั่งเรือเฟอรี่ สู่ เกาะมิยาจิม่า นำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ เพื่อความสิริมงคล เป็นศาลเจ้าลอยน้ำหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ บนเกาะมิยาจิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า ศาลเจ้าอิซึคุชิมะเป็นศาลเจ้าสำคัญ ในลัทธิชินโต ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเรียกศาลเจ้า แห่งนี้ว่าศาลเจ้ามิยาจิมะ ตามสถานที่ตั้ง ศาลเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1168 เพื่อบูชาเทพีแห่งมหาสมุทรทั้งสามองค์ตามบัญชาของ ไทระ โนะ คิโยโมริ เจ้าผู้ครอบครองเกาะมิยาจิมะในสมัยนั้น ตัวศาลเจ้ามีลักษณะเหมือนท่าเรือ จุดเด่นที่สุดคือประตูทางเข้าวัด หรือเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำปัจจุบันศาลเจ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 จากองค์การยูเนสโกและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่างๆใน ศาลเจ้าให้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


ท่าเรือโมจิโกะ (Mojiko Retro Town)

      จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือโมจิโกะ (Mojiko Retro Town) เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ท่าเรืออื่นแล้ว ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิเลยทีเดียว การเริ่มต้นเดินเที่ยวในย่านท่าเรือเก่าโมจินี้ เริ่มได้จากที่สถานีรถไฟโมจิโกะได้เลย ตัวสถานีรถไฟเองก็เก่าแก่มากเช่นกัน เป็นอาคารสถานีแรกของ รถไฟสายคาโงะชิมะ (Kagoshima)


สะพานคินไตเคียว


      จากนั้นนำท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เป็นสะพานไม้ 5 โค้ง สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2216 โดยเจ้าเมืองไดเมียวฮิโรโยชิ คิคคาว่า (Hiroyoshi Kikkawa) ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ(Nishiki River)ไปยังปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำ ตัวสะพานมีความยาว 193 เมตร กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น้ำ 12 เมตร ตัวสะพานยึดติดกันโดนไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ทำให้สะพานได้รับความเสียหายเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นหลายต่อหลายครั้ง แต่ชาวเมืองอิวาคุนิก็ได้ซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนกับสะพานที่เห็นในปัจจุบัน จึงใช้เทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่เสริมเข้าไปให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยใช้แผ่นเหล็กและแท่งเหล็กตอกยึดไว้เป็นระยะๆ


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


        นำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า มีร้านค้า สินค้าหลากหลายรูปแบบ สัญลักษณ์เด่นของย่านคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
5 - 9 พ.ค. 60 57,900 51,900 38,900 9,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 39,900 38,900 25,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฟุคุโอกะ - โมจิโกะ เรโทร ทาวน์ - สวนคาวาจิ ฟูจิ การ์เดน - ชมดอกวิสทีเรีย - AEON MALL APA HOTEL KOKUAEKI MAE
หรือเทียบเท่า
3 วัดรูริโคจิ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณูฮิโรชิม่า HIROSHIMA NEW HIRODEN
หรือเทียบเท่า
4 เมืองเก่าคุราชิกิ - ปราสาทฮิเมจิ - Marin Pia Kobe outlet HOTEL PLAZA OSAKA
หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินนานาชาติคันไซ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 5 - 9 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 57,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง