Enjoy USJ Osaka & Shirakawago 6 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
16 - 21 พ.ค. 60ศาลาทองคินคาคุจิ (Kinkakuji)


      นำท่านชม ศาลาทองคินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” มีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio Japan)


      ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street ,The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ สัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และอื่นๆอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง (ราคาตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว)


เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama)


      นำท่านสู่ เมืองอาราชิยาม่า ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว หรือนิยมเรียกว่า "Moon Crossing Bridge" เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซ่มอยู่เรื่อยๆ สะพานนี้มีความสวยงามมาก เพราะด้านหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่สองฝั่งมีธรรมชาติเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆ เมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆ ที่อยู่กลางแม่น้ำ ภายในเป็นร้านขายอาหารขายสินค้า นำท่านชม สวนป่าไผ่ เป็นเส้นทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ให้บรรยากาศที่แปลก และหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสดงอาทิตย์ลอดผ่านป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างจะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันจะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองของคนท้องถิ่น


ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ (Takayama)


      นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า นำชม ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึ้นชื่อคนที่อาศัยอยู่แถวนี้


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

      นำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
16 - 21 พ.ค. 60 60,900 58,900 43,900 12,000
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 45,900 45,900 30,900 12,000
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินคันไซ - ศาลาทองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนป่าไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ THE PARK FRONT HOTEL AT USJ หรือเทียบเท่า
3 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เต็มวัน) THE PARK FRONT HOTEL AT USJ หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮิโกเนะ - ปราสาทฮิโกเนะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ - ผ่อนคลายออนเซน GERO ONSEN OGAWAYA หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท พาร์ค - สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ HOTEL CROWN PALAIS CHIRYU หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ -
เดินทางโดย : การบินไทย (TG)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 16 - 21 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 60,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง