Fin Flower Nemophila & Wisteria 5 วัน 3 คืน
สายการบิน |

พีเรียด เทศกาล ราคา (ผู้ใหญ่) จำนวนที่นั่ง สถานะกรุ๊ปทัวร์ สถานะการจอง
4 - 8 พ.ค. 60 (TG) - 53,900.- 52,900.- 25 ปิดการรับจอง
9 - 13 พ.ค. 60 (JL) - 53,900.- 52,900.- 25 ปิดการรับจอง
11 - 15 พ.ค. 60 (TG) - 53,900.- 52,900.- 25 ยังมีที่ว่าง
สวนดอกไม้ฮิตาชิ (Hitachi Flower Garden)

      นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ชมทุ่งดอกเนโมฟิล่า ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปท่ามกลางเนินดอกไม้สีฟ้ากว้างสุดสายตากลืนหายไปกับท้องฟ้าสีคราม ภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง ในแต่ละฤดูกาลจะมีสวนดอกไม้ที่แตกต่างกันไป มีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย


ดอกวิสทีเรีย ณ Ashikaga Flower Park

      นำท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้ Ashikaga Flower Park ในเมืองโทชิกิ สวนดอกไม้ Ashikaga Flower Park ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปชมดอกไม้ที่นี่ในแต่ละฤดูก็จะมีดอกไม้ หลากหลายชนิดให้ได้ชมกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม สวนอาชิคางะ ชมต้นวิสทีเรีย(ต้นฟูจิ)ยักษ์ อายุกว่า 150 ปีมีความกว้างกว่า 80 เมตร ทั้งยังมี ต้นดอกวิสทีเรีย กว่า 350 ต้น หลากสีสันทั้งสีม่วง สีขาว สีชมพู ให้ท่านเลือกถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยหมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลนด์

      นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลนด์” ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ ในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจาซึ่งเสมือนสายลับและนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวและการสร้างกับดัก พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอโดะ ที่ใช้เป็นฉากในละครดังญี่ปุ่นหลายเรื่องของญี่ปุ่น หรือจะเลือกชมการจำลองเมืองเอโดะ และชมสะพานเรียวโกคุ สะพานแห่งแรกที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญของที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเอะโดะจนกระทั่งปัจจุบัน และอิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจไร่สตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ศาลเจ้าโทโชกุ

      เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)

      พาท่านสักการะ วัดอาซากุสะ เป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งของโตเกียววัดอาซากุสะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะนั่นเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนน ประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
9 - 13 พ.ค. 60 (JL)
4 - 8 พ.ค. 60 (TG)
11 - 15 พ.ค. 60 (TG)
53,900 52,900 48,900 47,900 36,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,900 34,900 22,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 เมืองอิบารากิ สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park (ชททุ่งดอกนีโมฟีล่า) - ศาลเจ้าโทโชกุ Kinugawa Park Hotel หรือเทียบเท่า
3 เอะโดะ วันเดอร์แลนด์ - เก็บสตรอเบอรี่ - สวนดอกไม้ Ashikaga Flower Park (ดอกวิสทีเรีย) CANDEO UENO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย CANDEO UENO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งห้าง ตลาดอาเมะโยโกะ - ห้างอิออนมอล -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL) / การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 9-13 / 4-8 / 11-15 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วลดเหลือเพียง 52,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง