Easy Golden Route Highlight Pinkmoss 6 วัน 4 คืน

สายการบิน กําหนดการ
25 - 30 เม.ย. 60ทุ่งชิบะซากุระ (Shibazakura)


      นำท่านชม ทุ่งชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนาม ทุ่งพิ้งค์มอส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน และหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คำว่า ชิบะ หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


Gotemba Premium Outlet


      นำท่านสู่ Gotemba Premium Outlet ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจ กับ Collection ต่าง ๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MichelKlein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally,Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont,Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าสำ หรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย


กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ (Kachikachi Ropeway)


      พาท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา Mt.Tenjo ทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ เห็นวิวเมืองที่รายล้อมทะเลสาบ และที่สำคัญคือ เห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนแล้ว จะมีจุดที่น่าสนใจคือ The Bell of Tenjo ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ถ้ามองภูเขาไฟฟูจิผ่านกรอบรูปหัวใจแล้วสั่นกระดิ่ง คำอธิษฐานจะเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นกระต่ายที่เป็นสัญลักษณ์ของกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (สีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


วัดอาซากุสะ (Asakusa)


      นำท่านชม วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมอันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงทอดแหติดมาตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มีความสูง 5.5 ซม. ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงตั้งอยู่กลางลานวัด รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งร้านขายของที่ระลึกมากมาย ทั้งเครื่องรางของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ


ปราสาททองคินคาคุจิ (Kinkakuji)


      พาท่านเยี่ยมชม ปราสาททองคินคาคุจิ เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิคางะ โยชิมิสุ และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งใน และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ และองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี 1994


ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ


      นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดง ที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว


วัดคิโยมิสึ

      พาท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกียวโตวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเกียวโต วัดคิโยมิสึเดระ นี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ และยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลก จาก UNESCO อีกด้วย ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ


อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ "บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น"


      นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น


โปรแกรมเที่ยวแนะนำ

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวอย่างสะดวกด้วยตัวท่านเอง โปรแกรมท่องเที่ยว ช้อปปิ้งในย่านดังของโตเกียว มีดังนี้
1. ย่านชินจูกุ ท่านสามารถซื้อขนมญี่ปุ่น เครื่องสำอาง และของอื่นๆอีกมากมายได้ที่ร้าน Don Quijote หรือร้าน แบรนด์เนมมือสอง ทั้งกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าต่างๆ หรือร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำ อางต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI แหล่งรวมเครื่องสำ อางมากมาย เช่น มาร์ค เต้าหู้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ครีมกันแดดชิเซโด้ หรือให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง เช่น LOUIS VULTTON,UNIQLO หรือจะเป็นกระเป๋าอย่าง BAO BAO ISSEY MIYAKE หรือจะเป็นเสื้อ COMME DES GARCONS, ZARA, FOREVER21 หรือจะเป็น H&M
2. ย่านฮาราจูกุ ท่านสามารถซื้อแบรนด์เนมต่าง ๆ ที่นี่ได้อาทิ เช่น CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, GAP หรือ ใครที่ชอบรองเท้าชื่อดังอย่าง ONITSUKA TIGER นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้า คาแล็คเตอร์ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่มากอย่างร้าน KIDDY LAND ทั้ง KITTY, DORAEMON และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีช้อปใหญ่ของ BAO BAO ISSEY MIYAKE และเสื้อสุดฮิตอย่าง COMME DES GARCONS ก็มีที่นี่เช่นกัน หรือจะเป็นร้านเสื้อผ้าสไตส์ญี่ปุ่นในซอย Takeshita ที่มีร้านเสื้อผ้าแนวญี่ปุ่น และ ร้านถุงน่อง อีกทั้งยังมีร้านร้อยเยนอย่าง DAISO อีกด้วย
3. ย่านชิบูย่า ท่านจะสามารถช้อปปิ้ง เครื่องสำอางต่างๆ ครีมกันแดด รวมถึงร้านเสื้อผ้า อย่าง ZARA, FOREVER21, H&M หรือจะซื้อขนมญี่ปุ่น เครื่องสำอาง และของอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ร้าน DonQuijote, หรือจะเป็นร้าน Disney Store ที่รวบรวมสินค้าของดิสนี่ย์มาไว้ที่นี่ถึง 3 ชั้น กันเลยทีเดียว หรือจะเป็นร้านรองเท้าชื่อดังอย่าว ONITSUKA TIGER ที่เปิดสาขาใหม่ขนาดใหญ่ หรือ ท่านลูกค้าสามารถซื้อ Option เสริม ตั๋วดิสแลนด์เพื่อไปเที่ยว Tokyo Disney Land ได้อีกด้วย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
25 - 30 เม.ย. 60 49,900 47,900 32,900 9,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 38,900 38,900 23,900 9,500
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชกแลปกก ฮ่องกง -
2 สนามบินเชกแลปกก - สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า SUNROUTE HOTEL NAGOYA
หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ทะเลสาบฮามานะ - โรงงานชาเขียว JIRAGON FUJI NO YAKATA
หรือเทียบเท่า
4 ทุ่งชิบะซากุระ - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - ย่านชินจูกุ HEARTON HIGASHI SHINAGAWA
หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย HEARTON HIGASHI SHINAGAWA
หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินเชกแลปกก - กรุงเทพฯ -
เดินทางโดย : คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 25 - 30 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 49,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง