H.I.S. Bangkok go to Top page

Go To English Website English Go To Japanese Website 日本語


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ทัวร์เสริม - ตั๋วฟรีพาส

ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

Japan Group/Package Tour


ทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

Online Booking

ใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่น JR Pass

JR PASS

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งรถไฟ รถบัส รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

Aeon 5% Off

Pocket Wifi

HIS Travel Wonderland ขอนำท่านไปเที่ยวญี่ปุ่น กับทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นดีดี (Japan Tour) หลากหลายเส้นทาง ในราคาประหยัด พร้อมโปรโมชั่นราคาถูกมากมาย

เลือกเส้นทาง

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ (โตเกียว - ฮาโกเน่ - โอวะขุดานิ - ทะเลสาบอะชิ - ฟูจิ)

Hit Route Tokyo-Fuji Sep (5วัน3คืน)
อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็นรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอะซากุสะ - ห้องจำลองสถานการณ์ แผ่นดินไหว - เที่ยวอิสระโตเกียว

เดินทาง |

Panorama Fuji-Tokyo-Izu (5วัน 3คืน)
อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - เมืองอิสุ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - สวนคะคิตะกาว่า - ขึ้นกระเช้า - สวนลอยฟ้าพาโนราม่า - วัดซูเซนจิ - ถนนไผ่ - แช่ออนเซ็นเท้า

เดินทาง |

Tokyo-Fuji Plus 1 Free Day (5วัน3คืน)
ทะเลสาบฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ทุ่งดอกดาวกระจาย Yamanakako Flower Park - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - วันอิสระ

เดินทาง |

Panorama Fuji-Tokyo-Izu (5วัน3คืน)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - สวนแห่งแม่น้ำคาคิตะ - นั่งกระเช้าสู่ Sky Garden - วัดชูเซ็นจิ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม และอื่นๆ อีกมากมาย

เดินทาง |

Tokyo-Fuji (5วัน3คืน)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

|

Tokyo-Fuji-Kawagoe (5วัน3คืน)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

เดินทาง |

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทาง Golden Route (โตเกียว - ฟูจิ - นาโกย่า - เกียวโต - โอซาก้า)

Golden Route Kansai-Tokyo (6วัน4คืน)
วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หุบเขาโอวาคุดานิ - ทะเลสาบอาชิ - วัดอาซะกุสะ - ห้างอิออน

เดินทาง |

Golden Route Kansai-Tokyo (6วัน4คืน)
วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หุบเขาโอวาคุดานิ - ทะเลสาบอาชิ - อาซะกุสะ - อะเมโยโกะ

|

Golden Route Kansai-Tokyo (6วัน4คืน)
วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะเอาท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - โอวาคุดานิ - หลวงพ่อโต - วัดอาซะกุสะ - เกาะโอไดบะ

เดินทาง |

Golden Route Nara-Tokyo (7วัน4คืน)
วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - รถไฟสายโรแมนติกอาราชิยามา - วัดน้ำใส - ชินคันเซน - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซะกุสะ - โอไดบะ และอีกมากมาย

เดินทาง |

Golden Route Nara-Tokyo (6วัน4คืน)
วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชอปปิ้งชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - รถไฟสายโรแมนติก - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - รถไฟชิงคังเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 และอีกมากมาย

เดินทาง |

Golden Route Nara-Tokyo (7วัน4คืน)
เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชอปปิ้งชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - รถไฟสายโรแมนติก - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ชิงคังเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 และอีกมากมาย

เดินทาง |

Golden illumination Osaka (6วัน4คืน)
ปราสาทโอซาก้า - วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ปราสาทฮิโกะเนะ - สวนดอกไม้นะบานาโนซาโต้ - ชิงคังเซ็น - ออนเซ็นรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 ชอปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซะกุซ่า และ ฯลฯ

เดินทาง |

Golden Route (6วัน4คืน)
วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - กำแพงไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - รถไฟหัวกระสุนชินคันเซน - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ และ ฯลฯ

เดินทาง |


เลือกเส้นทาง

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทาง Great Route (โตเกียว - ฟูจิ - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า)

Great Route 1 Free Day (6วัน4คืน)
วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ อิสระ 1 วัน และอื่นๆ อีกมากมาย

เดินทาง |

Great Route Autumn (6วัน4คืน)
พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Great Route Autumn KIX-HND (6วัน4คืน)
เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปชินไซบาชิ - ปราสาททอง - ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น - วัดคิโยมิสึ - มรดกโลกชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอะซากุซ่ะ และมากมาย

เดินทาง |

Great Route Autumn (6วัน4คืน)
ปราสาทโอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฟาร์มวาซาบิ - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - เมนูขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซะกุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ

เดินทาง |

Great Route Winter (6วัน4คืน)
ปราสาทโอซาก้า - วัดคินคาคุจิ - วัดน้ำใส - ช้อปปิ้งอิออน - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า - ฟาร์มวาซาบิ - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และอื่นๆ อีกมากมาย

เดินทาง |

Christmas illumination Route (6วัน4คืน)
วัดโทไดจิ - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดทองคินคาคุจิ - ป่าไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท - อิลูมีเนชั่น - วัดอาซากุสะ และอีกมากมาย

เดินทาง |

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ซัปโปโร - โนโบริเบ็ทสึ - อาซาฮีคาว่า - ฟุราโน่ - บิเอ)

Colorful Hokkaido & Hongkong (6วัน4คืน)
หมู่บ้านราเมนอะซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - Aeon Asahikawa - สวนดอกไม้ชิคิไซ - Blue Pond - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - ดาเตะ จิไดมูระ - หุบเขาจิโกคุดาหนิ - และ ฯลฯ

เดินทาง |

Colorful Hokkaido (6วัน4คืน)
หมู่บ้านราเมนอะซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - Aeon Asahikawa - สวนดอกไม้ชิคิไซ - Blue Pond - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - ดาเตะ จิไดมูระ - หุบเขาจิโกคุดานิ - และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Color Cool Hokkaido (6วัน4คืน)
หมู่บ้านราเมนอะซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านไอนุ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - Blue Pond - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - ดาเตะ จิไดมูระ - หุบเขาจิโกคุดาหนิ - และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Color Cool Hokkaido (6วัน4คืน)
หุบเขาจิโกคุดาหนิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - สวนผลไม้ - โอตารุ - เขื่อนโฮไฮเคียว - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - สวนโอโดริ - ฟาร์ม อัลปาก้า และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Winter Hokkaido illumination (6วัน4คืน)
หุบเขาจิโคุดานิ - บ่อน้ำพุร้อนยุโนะกะวะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - ทะเลสาบโทยะ - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนโอโดริ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ และอีกมากมาย

เดินทาง |


เลือกเส้นทาง

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ภูมิภาคคิวชู (ฟุคุโอกะ - เบ็ปปุ - คุมาโมโต้ - นางาซากิ - ซากะ)

Explore North Kyushu Autumn (6วัน4คืน)
ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านน้ำพุร้อนยุฟุอิน - เมืองเบปปุ - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอาโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - สวนสันติภาพ - สวนมิฟุเนะยามะ และ ฯลฯ

เดินทาง |

Pro2 Kyushu Autumn-Beppu (5วัน3คืน)
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองน้ำพุร้อนเบปปุ - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - สะพานแขวนคุจู - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาอาโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ล่องเรือยานากาว่า - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช็อปปิ้งคาแนลซิตี้

เดินทาง |

Charming Kyushu Fukuoka (6วัน4คืน)
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองยุฟุอิน - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - สะพานแขวนยูเมะ - กระเช้าภูเขาไฟอะโซ่ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ - โกล้บเวอร์การ์เดน - สวนสันติภาพ - ช้อปปิ้ง และอีกมากมาย

เดินทาง |

Pro1 Kyushu Autumn-Nagasaki (5วัน3คืน)
นางาซากิ - สวนหมู่บ้านยุโรปโกลเวอร์ - สวนสันติภาพ - อะตอมมิคบอม - เมืองอุนเซ็น - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ - ภูเขาไฟอะโซ่ - ห้างเทนจิน & เคแนลซิติ้

เดินทาง |


เลือกเส้นทาง

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ภูมิภาคจูบุ (นาโกย่า - ทาคายาม่า - โทโยฮาชิ - มิเอะ - ฟุคุอิ - กิฟุ)

Unseen Variety Central Japan (6วัน4คืน)
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - คามิโกจิ - ชมสวนผลไม้ - ทุ่งดอกดาวกระจาย - ชมเทศกาลไฟ - สวนสนุกลากูน่ารีสอร์ท - ปราสาทนาโกย่า และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Koyo Tateyama Kurobe Alpine (7วัน4คืน)
นั่งเรือชมแม่น้ำคิโซ - ปราสาทมัตสึโมโต - ชมใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางเจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - พิพิธภัณฑ์นินจา - เก็บผลไม้สวนส้ม - ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดคิโยมิสึ - ชินไซบาชิ

เดินทาง |

Autumn Chubu illumination (6วัน5คืน)
โคมไฟประดับสวนดอกไม้นะบานะโนะซาโตะ - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชินโฮะทากะออนเซน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ - ปราสาทนาโกย่า และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทาง |

Autumn in Winter & illumination (6วัน4คืน)
ปราสาทอินุยาม่า - ซากุระใบไม้เปลี่ยนสี - ล่องเรือเจ็ทอินาเคียว - หมู่บ้านซึมาโกจุกุ - เก็บผลไม้ - ชินโฮดากะ - โรงงานราเมน - ชิราคาวาโกะ - นากาชิม่า เอ้าท์เลท - โคมไฟประดับสวนนะบานาโนซาโต

เดินทาง |


เลือกเส้นทาง

Mobile SiteE-NewsletterLimousine BusThai TrainJob