H.I.S. Bangkok go to Top page

Go To English Website English Go To Japanese Website 日本語


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ทัวร์เสริม - ตั๋วฟรีพาส

Japan Group/Package Tour


ทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

ใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่น JR Pass

JR PASS

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งรถไฟ รถบัส รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

HIS coupon

Aeon 5% Off

wifi rental at Japan

Touch Tokyo


 กรุณาเลือกพีเรียดการเดินทาง ที่คุณต้องการ  

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม 2558

สัมผัสความงดงาม เที่ยวชมเทศกาล ฤดูกาลแห่งใบไม้ผลิ

West Golden Route


ปราสาทฮิเมจิ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ถ้ำอะกิโยชิโด - วัดรูริโคจิ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - เส้นทางชิมานะมิไคโด - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และอีกมากมาย

26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 (7วัน 4คืน) เหลือ
57,400.-
Wonder Flower & Snow Wall


หมู่บ้านซึมาโกจุกุ - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - เขื่อนคุโรเบะ - เจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า - สวนดอกไม้นาบะนาโนซาโตะ และอีกมากมาย

27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 (6วัน 4คืน)
52,900.-

Golden Route Pinkmoss (7D 4N)


วัดอาซากุสะ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - นั่งชินคันเซ็น - วัดน้ำใส - ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น - วัดโทไดจิ - ชินไซบาชิ และมากมาย

26 พ.ค.-1 มิ.ย.58
53,500.-

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน 2558

สัมผัสความงดงาม ฤดูกาลแห่งใบไม้ผลิ

Great Snow Wall & Kurobe Torokko Train


ปราสาทมัตทสึโมโต้ - เส้นทางโรแมนติค ยอดเจแปนแอลป์ - นั่งรถไฟ Torokko เส้นทางหุบเขาคุโรเบะ - เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้นาบะนาโนซาโตะ และมากมาย

3-9 มิ.ย.58 (7วัน 4คืน)
55,800.-
Golden Route June Relaxing(Hakone-Fuji-Nagoya)


ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - นั่งชินคันเซ็น และอีกมากมาย

12 - 18 มิ.ย. 58 (7วัน 4คืน)
53,900.-

Cool Flowers Hokkaido Central by TG


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ทุ่งดอกไม้ชิกิไซ - บ่อน้ำสีฟ้า - ฟาร์มโทมิตะ - กระเช้าภูเขาไฟอุสุ - คลองโอตารุ - ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และอีกมากมาย

16-21 มิ.ย.58 (6วัน 4คืน)
55,900.-
Enjoy Summer In Okinawa


โอกินาว่า เวิลล์ - ชมการแล่ทูน่า - การแสดงตีกลองพื้นเมือง - ถ้ำธารมรกต - ถนนต้นไม้ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - โรงงานผลิตภัณฑ์เกลือ - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซริ

17-21 มิ.ย.58 (5วัน 3คืน)
36,500.-

Tokyo Kamikochi Firework


วัดอาซากุสะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - ออนเซ็น - ช้อปปิ้งอิออน - เมืองซึมาโกะจูกุ - ช้อปปิ้งอิออน - เทศกาลดอกไม้ไฟ

17-21 มิ.ย.58 (5วัน 4คืน)
37,900.-
Cool Flowers Hokkaido Central


ฟาร์มสตอเบอรี่ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - น้ำตกกิงกะริวเซย์ - ทุ่งดอกไม้ชิกิไซ - ฟาร์มโทมิตะ - หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - กระเช้าภูเขาไฟอุสุ - ฟาร์มหมี และมากมาย

9-14 มิ.ย./23-28 มิ.ย.58 (6วัน 4คืน)
53,800.-

Great Route June Ralaxing (Tokyo-Kyoto-Osaka)


วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ล่องเรือโจรสลัด - ฟูจิชั้น 5 -ปราสาทมัตสึโมะโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และอีกมากมาย

23-29 มิ.ย.58 (7วัน 4คืน)
55,900.-

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2558

เที่ยวช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่น

Great Route Cherry Enjoy


ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า KachiKachi Ropeway - ไร่เชอร์รี่ - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า และอีกมากมาย

1-7 ก.ค. 58 (7วัน 4คืน)
55,800.-
Hilight Kansai Gion Festival


นั่งรถไฟสายโรแมนติค - กำแพงไผ่ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ย่านกิออน - เทศกาลกิออนมัตสึริ - ปราสาทโอซาก้า - ปราสาทเจ้าฮิเมจิ - ฮาร์เบอร์แลนด์ และอีกมากมาย

15-20 ก.ค. 58 (6วัน 3คืน)
54,900.-

Kyushu Colorful Night


Marine World Aquarium - หมู่บ้านยูฟูอิน - ม่านหมอกน้ำพุร้อนยามค่ำคืน - เฮียวตันออนเซ็น - อบทรายร้อน - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (เทศกาลดอกไม้ไฟ) และอีกมากมาย

29 ก.ค.-2 ส.ค.58 (5วัน 3คืน)
39,800.-
Variety Kyushu Hiroshima


ศาลเจ้าดาไซฟู - เมืองยุฟุอิน - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ - สะพานคินไตเคียว - ถ้ำหินปูนอากิโยชิโด และมากมาย

29 ก.ค.-3 ส.ค. 58 (6วัน 4คืน)
53,900.-

Lavender Summer Hokkaido


คลองโอตารุ - ถนนช็อปปิ้งทานุคิโคจิ - แช่ออนเซ็น - ฟาร์มหมี - ฟาร์มโทมิตะ - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - น้ำตกกิงกะริวเซ - ไอซ์พาวิลเลี่ยนถ้ำน้ำแข็ง และอีกมากมาย

29 ก.ค.-4 ส.ค.58 (7วัน 4คืน)
63,900.-