H.I.S. Bangkok go to Top page

Go To English Website English Go To Japanese Website 日本語


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ทัวร์เสริม - ตั๋วฟรีพาส


Japan Group/Package Tour


ทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

Online Booking

ใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่น JR Pass

JR PASS

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งรถไฟ รถบัส รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

HIS coupon

Aeon 5% Off

Mitsui Shopping Coupon

Pocket Wifi

wifi rental at Japan


 กรุณาเลือกพีเรียดการเดินทาง ที่คุณต้องการ  

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2557

เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก และหิมะขาวดุจปุยนุ่น!!
Winter Sakura & Autumn illumination (TG)


ชมไบไม้เปลี่ยนสีที่โครังเค - สวนน้ำลากูน่า - ชมงานแสงสี 3 มิติ - ทัวร์โรงงาน โตโยต้า - ชมซากูระ ฤดูหนาว - ล่องเรืออินาเคียว - เมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า และอีกมากมาย

2-7 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
54,500.-
Real Japan In North Kyushu (TG)


ศาลเจ้าดาไซฟุ - ทัวร์วัฒนธรรม ณ บ้านชาวญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น - อบทรายร้อน - หมู่บ้านยุฟุอิน - ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอ่ะโซ่ - ปราสาทคุมมาโมโต้ - สวนสนุกเฮ้าส์เท็นบอช และอีกมากมาย

2-7 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
59,800.-

Golden Route Winter (CX)


วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - กำแพงไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ และอีกมากมาย

2-7 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
53,900.-
Tokyo-Fuji (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

3-7 ธ.ค. (5วัน 3คืน)              40,900 เหลือ
38,900.-

Explore Honshu Selft Tour (TG)


เที่ยวอิสระ 6 เมืองใหญ่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ TG + โรงแรมที่พัก 8คืน พร้อม JR PASS Ordinary 7วัน และ HAKONE FREE PASS 2วัน โตเกียว - ฮาโกเน่ - โอซาก้า - ฮิโรชิม่า - เบปปุ - ฟุกุโอกะ

6-14 ธ.ค.57 (9วัน 8คืน)
48,800.-
Winter Hokkaido illumination (CX)


หุบเขาจิโคุดานิ - บ่อน้ำพุร้อนยุโนะกะวะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - ทะเลสาบโทยะ - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนโอโดริ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ และอื่นๆ

6-11 ธ.ค.57 (6วัน4คืน)
53,500.-

Golden Route Winter NRT-KIX (TG)


วัดอาซะกุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เลท - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบฮามานะ - ชินคันเซน - วัดน้ำใส - ศาลาทองคินคาคุจิ - ชินไซบาชิ

9-14 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
56,500.-
Super Budget Tokyo-Fuji (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

10-14 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
33,900.-

Promotion Tokyo-Fuji (HB)


อุทยานฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ออนเซ็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - เกาะโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - โตโยต้าเมกก้าเว็บ - เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม

10-14 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
35,900.-
Frozen ibaraki Tokyo (HB)


จังหวัดอิบาราขิ - สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park - น้ำตกฟุคุโรดะ - ชมการประดับไฟ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ช็อปปิ้งชินจุกุ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

19-23 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
38,900.-

Great Route Winter Kyoto-Tokyo (TG)


วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิ - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - วัดอะซะกุซ่ะ - ย่านชินจูกุ

16-21 ธ.ค.57 (6วัน 5คืน)
55,500.-
Tokyo-Fuji Snow (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - ชอปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - สกีรีสอร์ท ฟูจิเทน - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

19-23 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
38,900.-

X'Mas Winter Chubu & illumination (JL)


มรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮดากะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไฟประดับ ณ สวนอะซูมิโน่ - หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ - อิออนมอลล์ - ลากูน่าเซีย กามาโกริ - โชว์แสงสี 3 มิติ

21-25 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
46,500.-
Christmas Illumination Great Route (CX)


วัดโทไดจิ - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดทองคินคาคุจิ - ป่าไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท - อิลูมีเนชั่น - วัดอาซากุสะ และอื่นๆ

23-28 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
57,900.-


กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2558

เคาท์ดาวปีใหม่ที่ญี่ปุ่น ชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ !!
New Year Fukuoka Beppu (HB)


เมืองโออิตะ - หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - เมืองเบปปุ - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองฟุกุโอกะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน) 45,900
44,900.-
Sendai - Matsushima (New Year) (TG)


ภูเขาซาโอะ - ลานหิมะสึมึกาว่า - ออนเซ็น - ตลาดปลาชิโอะกามะ - วัดเอ็นสึอิน - ล่องเรืออ่าวมัทสึชิม่า - ศาลเจ้าโกไดโดะ - จุดชมวิวปราสาทอาโอบะ - ชมไฟประดับย่านโจวเซนจิ - อิสระท่องเที่ยวเซนได

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
48,500.-

North Kyushu New Year (HB)


เฮ้าส์เทนบอช - ชมการประดับไฟ - สวนสันติภาพ - โกล้บเวอร์การ์เดน - นั่งเรือเฟอร์รี่ - สวนซุยเซนจิ - นั่งกระเช้าสู่เทือกเขาอาโสะ - ภูเขาไดคังโบะ - โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - ศาลเจ้าดาไซฟุ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน) 57,900
55,900.-
Central Tohoku (New Year) (TG)


ฟาร์มสตอเบอรี่ - ทะเลสาบอิซุ - ทำโมจิ - เล่นสกี - อิวาเตะ - ล่องเรือเกมบิเคย์ - วัดซูซอนจิ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า - ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท - เซนได - ไฟประดับ - ปราสาทอาโอบะ - และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
58,500.-

Grande South Tohoku (New Year) (TG)


แถบภูเขาซาโอะ - ลานสกีภูเขาซาโอะ - ออนเซ็น - ปราสาทซึรีกะ - สวนชาโอยะคุเอ็น - สกีรีสอร์ทอินาวาชิโร - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ชมไฟประดับเซนได - หมู่บ้านกินซัน ออนเซ็น และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,500.-
Deluxe North Tohoku & Iwate (TG)


ศาลเจ้าชิโอกาม่า - ทำตุ๊กตาโคเกชิ - นารูโกะออนเซ็น - ล่องเรือเกย์บิเคย์ - ล่องเรือมรดกโลกอ่าวมัตชึชิม่า - ชมไฟประดับ สตาร์ไลท์ - สกีรีสอร์ท - นั่งรถตะลุยหิมะ - ชมปีศาจหิมะ และอีกมากมาย

28 ธ.ค.-2 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
61,800.-

New Year Golden Route & North Kyushu (HB)


หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - ออนเซน - บ่อนำร้อนจิโกขุ - ภูเขาอาโสะ - สวนซุยเซนจิ - สวนเซนกาเนน - จุดชมวิวชิโรยาม่า - อบทรายร้อน - นั่งเรือเฟอร์รี่ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ - นั่งชินคังเซน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน) 64,900
59,900.-
New Year Hiroshima Fukuoka (HB)


ตลาดซูชิคาราโตะ - วัดรูริโคจิ - ออนเซน - ศาลเจ้าโชอิน - สวนสันติภาพ - เกาะมิยาจิม่า - สะพานคินไตเคียว - สวนสนุก Space World - สะพาน Kanmon Kaikyo - ท่าเรือเก่าโมจิโกะ - ห้างอิออน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน) 65,900
59,900.-

Osaka Kyoto Mono Newyear 2015 (HB)


ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
53,800.-
New Year Great Route + Free Day (CX)


วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดอาซากุสะ - ตลาดอาเมโยโกะ

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
58,900.-

Snow Monster - Sendai & Niigata (TG)


ปราสาททสึรุกะ - ทำตุ๊กตาอะคาเบโกะ - ออนเซ็น - เล่นหิมะกิจกรรมฤดูหนาว - หมู่บ้านออนเซนทสึคิโอคะ - นั่งกระเช้าเขาซาโอะ - ชมปีศาจหิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตทสึชิม่า และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
58,800.-
Snow Kansai illumination New Year (HB)


ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ทะเลสาบบิวะ - สกีบิวะโกะวัลเลย์ - ล่องเรือมิชิแกน - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - โชว์แสงสีเสียง 3 มิติ - และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
62,500.-

Happy Kansai - Universal (New Year) (HB)


วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เสาหมื่นต้น - โชว์นินจา - ปราสาททองคินคะคุจิ - วัดน้ำใส - ชิอปปิ้งอิออน - อควอเรียมไคยูคัง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า แสดงแสงสี 3 มิติ

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
66,500.-
New Year Tokyo-Fuji-Ski (DL)


ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เลท - บุฟเฟ่ต์ขาปู - ฟูจิเทนสกี รีสอร์ท - วัดคามาคุระ - วันอิสระท่องเที่ยว 1 วัน - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า

29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (5วัน 4คืน)
59,900.-

New Year 2015 Tokyo illumination + Fuji (B) (HB)


เมืองโตเกียว - สวนสนุกโยมิอุริ - เกาะโอไดบะ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เมืองโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วัน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
53,900.-
New Year 2015 Tokyo illumination-Nagano (B) (HB)


สวนสนุกโยมิอุริ - ย่านคิจิโจจิ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิ - ลิงแช่ออนเซนจิโกคุดานิ - ช็อปปิ้งชินจุกุ และอีกมากมาย

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
61,900.-

New Year Tokyo-Fuji (A) (HB)


อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - โอชิโนะฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - จิเท็นสกีรีสอร์ท - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดอะซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ช็อปปิ้งชินจุกุ

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,900.-
New Year Tokyo-Fuji-Nagano (A) (HB)


วัดอาซะกุสะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วาซาบิฟาร์ม - จิโกกุดานิ - ชิบุออนเซ็น - วัดเซ็นโคจิ - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดนาริตะซัน - ห้างอิออน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,900.-

New Year 2015 Tokyo-Nikko (A) (HB)


เมืองนิกโก้ - น้ำตกเคกอน - ออนเซน - ศาลเจ้าโทโชกุ - หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ - ซาโนะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - เมืองโตเกียว - เที่ยวอิสระ - เกาะโอไดบะ - โตเกียวอควาไลน์ - มิตซุยเอาท์เล็ต คิซาราสึ

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
62,900.-
New Year 2015 Tokyo-Fuji-Nikko (B) (HB)


วัดอาซะกุสะ - อุทยานฮาโกเน่ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เกาะโอไดบะ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - อิสระท่องเทียว 1 วัน - หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ - น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบซูเซนจิ - ศาลเจ้าโทโชขุ

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
62,900.-

Kyushu New Year Firework (3K)


หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮ้าส์เท็นบอช - เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ชมการแสดงดอกไม้ไฟ - สวนสันติภาพ - อะโตมิคบอม - ปราสาทคุมาโมโต้ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - คาแนลซิตี้ - เก็บสตอเบอร์รี่ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

30 ธ.ค.- 4 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
66,000.-

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2558

เที่ยวฤดูหนาว หลากหลายภูมิภาค สุดฟิน!!
Great Route Winter Tokyo-Osaka (TG)


วัดอาซากุสะ - ตลาดอาเมโยโกะ - ชินจูกุ - ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดทองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ชินไซบาชิ

6 - 11 ม.ค. 58 (6วัน 5คืน)
51,900.-
Hilight Kansai Winter 2015 (TG)


ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - นารา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - ป่าไผ่ - วัดคิโยมิสึ - ย่านกิออน - พิพิธภัณฑ์รำลึกแผ่นดินไหวโกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ชินไซบาชิ

7 - 11 ม.ค. 58 (5วัน 4คืน)
45,900.-

Sapporo Mono (HB)


อิสระท่านท่องเที่ยวอย่างใจคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องตั๋วเครื่องบิน และที่พัก! ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรมในเมืองซัปโปโร 4 คืน + รถรับ-ส่งไปกลับ และอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 4 วัน

7 - 12 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
38,800.-
Hilight Hokkaido Winter (HB)


โนโบริเบตสึ - จิโกคุดานิ - แช่ออนเซ็น - นั่งกระเช้าภูเขาไฟอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโระ - สวนโอโดริ - คลองโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เที่ยวอิสระ 1 วัน

7 - 12 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
49,900.-

White Snow Hokkaido Winter (HB)


หมู่บ้านจำลองดาเตะจิไดมุระ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าภูเขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - คิโรโระรีสอร์ท - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนโอโดริ และอีกมากมาย

7 - 12 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
53,900.-
Golden Route Winter Tokyo-Osaka (TG)


วัดอาซะกุสะ - ชินจุกุ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท - ทะเลสาบฮามานะ - ไร่สตอเบอรี่ - ชินคันเซน - วัดน้ำใส - ชินไซบาชิ และอีกมากมาย

20-25 ม.ค 58 (6วัน 5คืน)
52,900.-

Sakura In Okinawa (HX)


ห้างอาชิบิน่าเอ้าท์เล็ต - ปราสาทชูริโจ - เทศกาลดอกซากุระ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - โอกาชิ โกเทน - โอกินาว่าเวิลล์ - ถ้ำเกียวเซนโด - โรงงานสาเก - DFS GALLERY - ถนนโคคุไซ

30 ม.ค.-3 ก.พ.58 (5วัน 3คืน)
34,900.-Mobile SiteE-NewsletterLimousine BusThai TrainJob