H.I.S. Bangkok go to Top page

Go To English Website English Go To Japanese Website 日本語


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ทัวร์เสริม - ตั๋วฟรีพาส


Japan Group/Package Tour


ทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

Online Booking

ใบเดียวเที่ยวทั่วญี่ปุ่น JR Pass

JR PASS

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งรถไฟ รถบัส รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

Aeon 5% Off

Mitsui Shopping Coupon

Pocket Wifi


 กรุณาเลือกพีเรียดการเดินทาง ที่คุณต้องการ  

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2557

เที่ยวญี่ปุ่นในราคาสบายกระเป๋า... แค่ 3หมื่นก็ไปได้ !!

Tokyo-Fuji (HB)


อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - สวนแห่งแม่น้ำคาคิตะ - นั่งกระเช้าสู่ Sky Garden - วัดชูเซ็นจิ - ท่องเที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม และอีกมากมาย

29 ต.ค.-2 พ.ย.57 (5วัน 3คืน)
39,900.-
Autumn Route Chubu illumination (TG)


โคมไฟประดับสวนดอกไม้นะบานะโนะซาโตะ - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชินโฮะทากะออนเซน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ - ปราสาทนาโกย่า และอีกมากมาย

29 ต.ค.-3 พ.ย.57 (6วัน 5คืน)
58,500.-

Charming Kyushu Fukuoka (TG)


ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองยุฟุอิน - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - สะพานแขวนยูเมะ - กระเช้าภูเขาไฟอะโซ่ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ - โกล้บเวอร์การ์เดน - สวนสันติภาพ และอีกมากมาย

31 ต.ค.-5 พ.ย.57 (6วัน 4คืน)
51,500.-
Superpro Takayama-Shirakawago (TG)


แช่ออนเซ็น - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ศาลาว่าการเมืองเก่าทาคาย่ามา - อิสระท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า - ช้อปปิ้งห้างอิออนนาโกย่า

31 ต.ค.-3 พ.ย.57 (4วัน 3คืน)
32,900.-

กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน 2557

สัมผัสญี่ปุ่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดินทางตลอดเดือน พ.ย. นี้ !!
Heritage Route Autumn Tokyo-Nikko (TG)


วัดอะซะกุซ่ะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ มรดกโลก - ออนเซ็นคินูกาว่า - น้ำเคกอน - ทะเลสาบชูเซนจิ - เอโดะวันเดอร์แลนด์ - พระราชวังอิมพีเรียล - เกาะโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิติ้ - อิออนพลาซ่า

5-9 พ.ย.57 (5วัน 3คืน)
43,900.-
Great Onsen & Best Themepark (DL)


ออนเซ็น รีสอร์ท - ล่องทะเลสาบอะชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนฮัคไค - เขาทานิกาว่า - น้ำตกฟูคิวาเระ - เก็บแอ๊ปเปิ้ล - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดีสนีย์ซี - วัดอาซะกุซ่า - อิออนมอล์

5-9 พ.ย.57 (5วัน 4คืน)
51,500.-

Golden Route Nara-Tokyo (CX)


วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชอปปิ้งชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - รถไฟสายโรแมนติก - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - รถไฟชิงคังเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 และอีกมากมาย

5-10 พ.ย. / 11-16 พ.ย. (6วัน 4คืน)
49,900.-
Autumn Tokyo-Fuji Momiji (TG)


อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์แผ่นดินไหวฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ
เอ้าท์เล็ท - เที่ยวอิสระโตเกียว

6-10 / 12-16 / 21-25 พ.ย. (5วัน 3คืน)
41,900.-

Osaka Free Plan (TG)


ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - รถไฟสายอาราชิยาม่า - กำแพงไผ่ - วัดคิโยมิสึ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - Aeon Rinku

7-12 / 13-18 พ.ย. (6วัน 3คืน)
41,900.*
Golden Route Nara-Tokyo (SQ)


เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชอปปิ้งชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - รถไฟสายโรแมนติก - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ชิงคังเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 และอีกมากมาย

12-18 พ.ย. (7วัน 4คืน)
55,900.-
Great Route Autumn (TG)


พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า และอื่นๆ

11-16 พ.ย. / 18-23 พ.ย. (6วัน 4คืน)
55,900.-
Autumn Fuji-Tokyo-Izu (TG)


วัดอะซ่ากุซ่ะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - เมืองอิสุ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ - สวนคะคิตะกาว่า - ขึ้นกระเช้า - สวนลอยฟ้าพาโนราม่า - วัดซูเซนจิ - ถนนไผ่ - แช่ออนเซ็นเท้า - เที่ยวอิสระ

14-18 / 26-30 / 28 พ.ย.-2 ธ.ค. (5วัน 3คืน)
45,500.-

Golden illumination Osaka (CX)


ปราสาทโอซาก้า - วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ปราสาทฮิโกะเนะ - สวนดอกไม้นะบานาโนซาโต้ - ชิงคังเซ็น - ออนเซ็นรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 ชอปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซะกุซ่า และ ฯลฯ

18-23 พ.ย.57 (6วัน 4คืน)
51,900.-
Great Route Autumn KIX-HND (TG)


เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปชินไซบาชิ - ปราสาททอง - ศาลเจ้าเสาหมื่นต้น - วัดคิโยมิสึ - มรดกโลกชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอะซากุซ่ะ และมากมาย

18-23 พ.ย.57 (6วัน 4คืน)
55,900.-

Tokyo-Fuji Autumn Koyo (HB)


วัดนาริตะซัน - พระราชวังอิมพีเรียล - ชอปปิ้งชินจุกุ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าเล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ภููเขาไฟฟูจิ - วัดอะซากุซ่ะ

20-24 พ.ย.57 (5วัน 3คืน)
39,900.-
Wonder Autumn Skytree (HB)


วัดนาริตะซัน - เทศกาลใบเมเปิ้ล - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียว อควาไลน์ - จุดชมวิวอุมิโนะ โฮตารุ - โตเกียวสกายทรี - มิตซุย คิซาราสุ เอาท์เล็ต - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาโนโคกิริ - เที่ยวอิสระ 1 วัน

20-24 พ.ย.57 (5วัน 3คืน)
41,900.-

Tokyo-Fuji Autumn Koyo (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

26-30 พ.ย. (5วัน 3คืน)
37,900.-
Great Route Autumn (CX)


ปราสาทโอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฟาร์มวาซาบิ - ปราสาทมัตทสึโมโต้ - เมนูขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซะกุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ

20-25 พ.ย.57 (6วัน 4คืน)
52,900.-

Beautiful Autumn Leave (HB)


อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ท่าเรือนุมาซุ - จุดชมวิวสวนอิซุโนะคุนิ - นั่งกระเช้าคาทสึรางิ - เมืองชูเซ็นจิ - เทศกาลใบเมเปิ้ล - วัดชูเซ็นจิ - สวนไผ่ - เที่ยวอิสระ 1 วัน

26-30 พ.ย.57 (5วัน 3คืน)
40,900.-
Autumn in Winter and Illumination (TG)


ปราสาทอินุยาม่า - ซากุระใบไม้เปลี่ยนสี - ล่องเรือเจ็ทอินาเคียว - หมู่บ้านซึมาโกจุกุ - เก็บผลไม้ - ชินโฮดากะ - โรงงานราเมน - ชิราคาวาโกะ - นากาชิม่า เอ้าท์เลท - โคมไฟประดับสวนนะบานาโนซาโต

26 พ.ย.-1 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
56,900.-


กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2557

เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก และหิมะขาวดุจปุยนุ่น!!
Winter Sakura & Autumn illumination (TG)


ชมไบไม้เปลี่ยนสีที่โครังเค - สวนน้ำลากูน่า - ชมงานแสงสี 3 มิติ - ทัวร์โรงงาน โตโยต้า - ชมซากูระ ฤดูหนาว - ล่องเรืออินาเคียว - เมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า และอีกมากมาย

2-7 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
54,500.-
Golden Route Winter (CX)


วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - วัดทองคินคาคุจิ - กำแพงไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ และอีกมากมาย

2-7 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
53,900.-

Tokyo-Fuji Autumn Koyo (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

3-7 ธ.ค. (5วัน 3คืน)
40,900.-
New Discovery Tokyo (HB)


วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ชม Tokyo Robot Dancing - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน - อิสระท่องเที่ยวในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี 1 วันเต็ม

3-7 ธ.ค. (5วัน 3คืน)
41,900.-

Great Route Winter (CX)


ปราสาทโอซาก้า - วัดคินคาคุจิ - วัดน้ำใส - ช้อปปิ้งอิออน - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า - ฟาร์มวาซาบิ - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และอื่นๆ อีกมากมาย

5-10 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
54,900.-
Themepark Route (TG)


โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี - สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ - โกเทมบะพรีเมี่ยมอ้าท์เลท - ชินคังเซ็น - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน - สวนสนุกฮูสเทนบอช - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ และอีกมากมาย

6-14 ธ.ค.57 (9วัน 8คืน)
99,800.-

Winter Hokkaido illumination (CX)


หุบเขาจิโคุดานิ - บ่อน้ำพุร้อนยุโนะกะวะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - ทะเลสาบโทยะ - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนโอโดริ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ และอื่นๆ

6-11 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
53,500.-
Super Budget Tokyo-Fuji (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

10-14 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
33,900.-

Tokyo Tochigi illumination (HB)


เมืองมาชิโกะ - โรงงานสาเก - สวนดอกไม้อาชิคางะ - ชมการประดับไฟ - ซาโนะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

10-14 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
38,900.-
Frozen ibaraki Tokyo (HB)


จังหวัดอิบาราขิ - สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park - น้ำตกฟุคุโรดะ - ชมการประดับไฟ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ช็อปปิ้งชินจุกุ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

19-23 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
38,900.-

Tokyo-Fuji Snow (HB)


ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด - ชอปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - สกีรีสอร์ท ฟูจิเทน - โตเกียว - วัดอะซากุซ่ะ - อิสระตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวเต็มวัน

19-23 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
38,900.-
X'Mas Winter Chubu & illumination (JL)


มรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮดากะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไฟประดับ ณ สวนอะซูมิโน่ - หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ - อิออนมอลล์ - ลากูน่าเซีย กามาโกริ - โชว์แสงสี 3 มิติ

21-25 ธ.ค.57 (5วัน 3คืน)
46,500.-

Christmas Illumination Great Route (CX)


วัดโทไดจิ - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดทองคินคาคุจิ - ป่าไผ่ซากาโน่ - รถไฟสายโรแมนติค - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท - อิลูมีเนชั่น - วัดอาซากุสะ และอื่นๆ

23-28 ธ.ค.57 (6วัน 4คืน)
57,900.-


กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ และเทศกาลหิมะ 2558

เคาท์ดาวปีใหม่ที่ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะ และการแสดงดอกไม้ไฟ !!
New Year Fukuoka Beppu Mono (HB)


เมืองโออิตะ - หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - เมืองเบปปุ - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองฟุกุโอกะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
45,900.-
Sendai - Matsushima (New Year) (TG)


ภูเขาซาโอะ - ลานหิมะสึมึกาว่า - ออนเซ็น - ตลาดปลาชิโอะกามะ - วัดเอ็นสึอิน - ล่องเรืออ่าวมัทสึชิม่า - ศาลเจ้าโกไดโดะ - จุดชมวิวปราสาทอาโอบะ - ชมไฟประดับย่านโจวเซนจิ - อิสระท่องเที่ยวเซนได

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
48,500.-

North Kyushu New Year (HB)


เฮ้าส์เทนบอช - ชมการประดับไฟ - สวนสันติภาพ - โกล้บเวอร์การ์เดน - นั่งเรือเฟอร์รี่ - สวนซุยเซนจิ - นั่งกระเช้าสู่เทือกเขาอาโสะ - ภูเขาไดคังโบะ - โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - ศาลเจ้าดาไซฟุ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
57,900.-
Central Tohoku (New Year) (TG)


ฟาร์มสตอเบอรี่ - ทะเลสาบอิซุ - ทำโมจิ - เล่นสกี - อิวาเตะ - ล่องเรือเกมบิเคย์ - วัดซูซอนจิ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า - ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท - เซนได - ไฟประดับ - ปราสาทอาโอบะ - และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
58,500.-

Grande South Tohoku (New Year) (TG)


แถบภูเขาซาโอะ - ลานสกีภูเขาซาโอะ - ออนเซ็น - ปราสาทซึรีกะ - สวนชาโอยะคุเอ็น - สกีรีสอร์ทอินาวาชิโร - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ชมไฟประดับเซนได - หมู่บ้านกินซัน ออนเซ็น และอีกมากมาย

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,500.-
Deluxe North Tohoku-Iwate (TG)


ศาลเจ้าชิโอกาม่า - ทำตุ๊กตาโคเกชิ - นารูโกะออนเซ็น - ล่องเรือเกย์บิเคย์ - ล่องเรือมรดกโลกอ่าวมัตชึชิม่า - ชมไฟประดับ สตาร์ไลท์ - สกีรีสอร์ท - นั่งรถตะลุยหิมะ - ชมวิวเมืองเซนได และอีกมากมาย

28 ธ.ค.-2 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
61,800.-

New Year Golden Route & North Kyushu (HB)


หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - ออนเซน - บ่อนำร้อนจิโกขุ - ภูเขาอาโสะ - สวนซุยเซนจิ - สวนเซนกาเนน - จุดชมวิวชิโรยาม่า - อบทรายร้อน - นั่งเรือเฟอร์รี่ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ - นั่งชินคังเซน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
64,900.-
New Year Hiroshima Fukuoka (HB)


ตลาดซูชิคาราโตะ - วัดรูริโคจิ - ออนเซน - ศาลเจ้าโชอิน - สวนสันติภาพ - เกาะมิยาจิม่า - สะพานคินไตเคียว - สวนสนุก Space World - สะพาน Kanmon Kaikyo - ท่าเรือเก่าโมจิโกะ - ห้างอิออน

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
65,900.-

Osaka Kyoto Mono Newyear 2015 (HB)


ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
53,800.-
New Year Great Route + Free Day (CX)


วัดทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดอาซากุสะ - ตลาดอาเมโยโกะ

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
58,900.-

New Year Tokyo-Fuji-Ski (DL)


ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เลท - บุฟเฟ่ต์ขาปู - ฟูจิเทนสกี รีสอร์ท - วัดคามาคุระ - วันอิสระท่องเที่ยว 1 วัน - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า

29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 58 (5วัน 4คืน)
59,900.-
New Year Tokyo-Fuji (A) (HB)


อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซน - โอชิโนะฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - จิเท็นสกีรีสอร์ท - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดอะซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ช็อปปิ้งชินจุกุ

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,900.-

New Year Tokyo-Fuji-Nagano (A) (HB)


วัดอาซะกุสะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วาซาบิฟาร์ม - จิโกกุดานิ - ชิบุออนเซ็น - วัดเซ็นโคจิ - เที่ยวอิสระ 1 วัน - วัดนาริตะซัน - ห้างอิออน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
59,900.-
New Year Tokyo-Nikko (A) (HB)


เมืองนิกโก้ - น้ำตกเคกอน - ออนเซน - ศาลเจ้าโทโชกุ - หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ - ซาโนะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - เมืองโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - วัดนาริตะซัน - นาริตะอิออน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
62,900.-

New Year 2015 Tokyo Free Plan Standard Package


เที่ยวโตเกียวช่วงปีใหม่! ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรมในโตเกียว 4 คืน + รถรับ-ส่ง ไปกลับ - อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย 4 วัน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
44,900.-
New Year 2015 Tokyo Free Plan Semi-DB Package


เที่ยวโตเกียวช่วงปีใหม่! ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรมในโตเกียว 4 คืน + รถรับ-ส่ง ไปกลับ - อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย 4 วัน

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
45,900.-

New Year 2015 Tokyo-Fuji-Nikko (B) (HB)


วัดอาซะกุสะ - อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - อิสระท่องเทียว 1 วัน - หมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ - น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบซูเซนจิ - ศาลเจ้าโทโชขุ

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
65,900.-
New Year Snow Golden Route (CX)


วัดโทไดจิ - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - รถไฟหัวกระสุน - ทะเลสาบฮามานะ - บุฟเฟ่ต์ขาปู - ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วันอิสระ - วัดอาซากุสะ และอีกมากมาย

30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 58 (6วัน 4คืน)
61,900.-
Kyushu New Year Firework (3K)


หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮ้าส์เท็นบอช - เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ชมการแสดงดอกไม้ไฟ - สวนสันติภาพ - อะโตมิคบอม - ปราสาทคุมาโมโต้ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - คาแนลซิตี้ - เก็บสตอเบอร์รี่ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

30 ธ.ค.- 4 ม.ค.58 (6วัน 4คืน)
66,000.-
Sapporo Snow Festival 2015 (JL)


ชมลิงแช่ออนเซน - เทศกาลน้ำแข็ง ณ ทะเลสาบชิโคทสึ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 66 - เทศกาลแสงเทียนแห่งหิมะครั้งที่ 17 - คลองโอตารุ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ

2-8 ก.พ.58 (7วัน 4คืน)
76,900.-

Unseen Hokkaido Snow Festival 2015 (JL)


โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - คลองโอตารุ - เทศกาลแสงเทียนแห่งหิมะครั้งที่ 17 - เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 66 - น้ำตกกิงกะ&ริวเซ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - หมู่บ้านไอนุ ทะเลสาบมะชู และอีกมากมาย

5-11 ก.พ.58 (7วัน 4คืน)
78,900.-


Mobile SiteE-NewsletterLimousine BusThai TrainJob