แพ็คเกจญี่ปุ่น นาโงย่า ราคาถูก

 

 


JQA-QM8667

      เราเข้าสู่ระบบ ISO 9001 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2545 เลขที่ JQA-QM8667 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึง ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่าง เป็นระบบได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่ยังคงให้การ
สนับสนุน และไว้วางใจเราเรื่อยมา
      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1411
      เรามี 280 สาขา ในประเทศญี่ปุ่น และ 108 Outlet ในทุกทวีปทั่วโลก (ตุลาคม 2553)
      บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2540 เป็นสาขาประจำประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทย มีสาขารวมกันทั้งหมด 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และศรีราชา
 
ทัวร์ญี่ปุ่น

- Hokkaido Group#1

- Hokkaido Group#2

- Hokkaido Group#3

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

   - Tokyo Game Show 2011

 

บริการลูกค้า

Tel: 02-264-6899

   สำรองที่นั่ง สั่งจองทัวร์
      แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

     
      Tel: 02-264-6899
      e-mail : thaiproject@histours.co.th
      หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       

e-newsletter

สมัครรับ e-news letter กับเราวันนี้ ท่านจะได้ทราบข่าวสาร และโปรโมชั่นก่อนใคร สมัครฟรี

ขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Janpan National Tourist Organization : JNTO) 

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาถูก, จองตั๋วในประเทศราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก, จองตั๋วต่างประเทศราคาประหยัด

แพ็คเกจญี่ปุ่น

แพ็คเกจนาโงย่า Nagoya
ตั๋วเครื่องบิน และ ที่พัก 3 วัน 2 คืน

 

 

   

จองวันนี้ รับเลยทันที   กระเป๋าผ้าเก๋ๆ จาก เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์  ฟรี !!

 

แพ็คเกจนี้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเพียง ตั๋วเครื่องบิน ที่ใช้ในการเดินทางไปเที่ยวนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และที่พัก เท่านั้น ต้องการออกแบบแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก

 

Package นี้ สามารถ เพิ่มวันได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  
    เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่   1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2553  
  เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่   1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2553
 


โรงแรม
ราคาตั๋วเครื่งบิน รวม ที่พัก
3 วัน 2 คืน (บาท / 1ท่าน)
แบ่งตามประเภทห้องพัก

ราคาตั๋วเครื่งบิน รวม ที่พัก
3 วัน 2 คืน (บาท / 1ท่าน)
แบ่งตามประเภทห้องพัก

อาหารเช้า

SGL TWN TRP SGL TWN TRP
:: Budget Hotel

Nagoya Washington Kanayama
Location : Kanayama

19,600 17,300 17,300 20,500 19,200 19,200
The B Nagoya
Location : Sakae
20,800 17,900 - 21,700 19,800 - 3450
:: 3-Star Hotel Accommodation
Nagoya Kokusai
Location : Sakae
20,200 18,900 17,400 21,100 20,800 19,300 450
APA Nagoya Nishiki
Location : Sakae
20,600 18,950 - 21,500 20,850 - 450
Meitesu Inn Ekimae
Location : Nagoya Stn
20,800 19,550 - 21,700 21,450 -
:: 4-Star Hotel Accommodation
Nagoya Kanko
Location : Nagoya sta
22,000 19,400 19,200 22,900 21,300 21,100 450
Castle Plaza Ekimae
Location : Nagoya sta
21,600 20,100 20,000 22,500 22,000 21,900
:: 5-Star Hotel Accommodation
Hilton Nagoya
Location : Nagoya sta
24,200 20,500 19,300 25,100 22,400 22,400
Mariott Associa
Location : Nagoya sta
27,600 21,100 21,000 28,500 23,000 22,900 500

Tax โดยประมาณ

JAPAN AIRLINE (JL) 11,230* บาท
THAI AIRWAYS (TG) 7,970* บาท

หมายเหตุ

1. ราคาที่แสดง เป็นราคา ต่อ 1 ท่าน

2. ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวม Tax เพราะมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากท่านต้องการทราบราคาโดยประมาณ ท่านสามารถนำราคา Tax ในช่อง" Tax โดยประมาณ " มาคำนวณ เป็นงบประมาณเบื้องต้น ได้

3. ราคาที่แท้จริง จะทราบ ณ วันออกตั๋ว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

4. Tax ที่แสดงในตารางข้างต้น เป็นอัตรา ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาของผู้เดินทางเท่านั้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิง ในวันออกตั๋วได้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น) เพราะราคาดังกล่าว มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับสายการบิน และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาท

5. ราคาที่แสดง บางโรงแรมยังไม่รวมอาหารเช้า

6. หมายถึง แพ็คเกจที่รวมอาหารเช้าแล้ว

7. ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่าประกันภัย

8. ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

9. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

:: กรณีเพิ่มวัน (EXTRA NIGHT)
โรงแรม
Extra Night
(บาท / 1ห้อง / 1 คืน)
แบ่งตามประเภทห้องพัก
SGL TWN TRP
:: Budget Hotel

Nagoya Washington Kanayama
Location : Kanayama

2,300 3,300 4,900
The B Nagoya
Location : Sakae
2,900 3,900 -
:: 3-Star Hotel Accommodation
Nagoya Kokusai
Location : Sakae
2,600 4,900 5,050
APA Nagoya Nishiki
Location : Sakae
2,800 4,950 -
Meitesu Inn Ekimae
Location : Nagoya Stn
2,900 5,550 -
:: 4-Star Hotel Accommodation
Nagoya Kanko
Location : Nagoya sta
3,500 5,400 7,800
Castle Plaza Ekimae
Location : Nagoya sta
3,300 6,100 9,000
:: 5-Star Hotel Accommodation
Hilton Nagoya
Location : Nagoya sta
4,600 6,500 9,700
Mariott Associa
Location : Nagoya sta
6,300 7,100 10,500
สนับสนุนโดย Yokoso Japan (JNTO)
สายการบิน
Japan Airlines (JL)
Thai Airways (TG)
กำหนดการเดินทาง

1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2553

สั่งจอง

ราคา เริ่มต้นที่ 17,300  บาท
ราคานี้รวม

 - ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน

 - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - นาโงย่า (เซ็นแทร์)

- ค่าอาหารเช้า (มีเพียงบางโรงแรมเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ)

ราคานี้ไม่รวม

  - ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น กรุณาเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 50% ของราคาแพ็คเกจทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน
การยกเลิก

  - ยกเลิกหลังวางมัดจำ 14 วันก่อนออกเดินทาง คืนค่ามัดจำเต็มจำนวน

  - ยกเลิกหลังวางมัดจำ 7 วันก่อนออกเดินทาง คืนค่ามัดจำ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด

  - ยกเลิกหลังวางมัดจำ น้อยกว่า 7 วันก่อนออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่ามัดจำทั้งหมด

การยื่นวีซ่า

ผู้เดินทางยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

- การยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานทูตญี่ปุ่น

- รูปภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบ แพคเกจทัวร์บนหน้าเว็บไซต์

- ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     
 
 
     
Share on Facebook

Special Promotion

 
   เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น