ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงดอกซากุระบาน
ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงสงกรานต์
ทัวร์ต่างประเทศช่วงสงกรานต์

กรุ๊ปทัวร์ช่วงซากุระ (แนะนำ)

Enjoy Holiday Tokyo Disney & Peak Sakura
เดินทาง 25-29 มี.ค. 60

ออกเดินทางแน่นอน
ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - เมืองคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - วัดอาซากุสะ - ห้างอิออนมอลล์ และอีกมากมาย

เพียง59,900.-

Easy Golden Route Sakura & USJ
เดินทาง 24-30 / 25 -31 มี.ค. 60
ซากุระสวนอุเอะโนะ - กระเช้าคาจิคาจิ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ทะเลสาบฮามานะ - นั่งรถไฟชิงกันเซ็น - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านชินไซบาชิ - Universal Studio Japan และอีกมากมาย

เพียง63,900.-

Great Route Sakura Blooming
เดินทาง 27 มี.ค.-1 เม.ย. / 29 มี.ค.-3 เม.ย.60
ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ทำอาหารจำลอง -มู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - สวนอูเอโนะ - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ และอีกมากมาย

เริ่มต้น59,900.-


Best Sakura in Osaka & Takayama Onsen
เดินทาง 25-30 มี.ค. 60
ทำซูชิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลาทองคินคาคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ผ่อนคลายแช่ออนเซ็น - นั่งกระเช้าชินโฮทากะ และอีกมากมาย

เพียง64,900.-

Highlight Nagoya-Shirakawago & Sakura
29 มี.ค.-3 เม.ย. 60
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกะโระออนเซ็น - ศาลเจ้าอิเสะ - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ - ปราสาทนาโกย่า - ชมซากุระเมืองโอคาซากิ และอีกมากมาย

เพียง61,500.-

Highlight Nagoya-Shirakawago & Samurai...
เดินทาง 22-27 มี.ค. 60
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ซันมาจิซูจิ - ลองใส่ชุดซามูไร - เทศกาลพลุไฟโตโยฮาชิ - เกโระออนเซ็น - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - และอีกมากมาย

เพียง63,500.-


Kyushu Sakura Blooming & Flower Land
28 มี.ค.-2 เม.ย. 60
ศาลเจ้าดาไซฟุ - ปราสาทคาระซึ - ชมซากุระสวนโอกิ - ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อน้าร้อนจิโกคุ - อบทรายร้อน ณ ชายทะเลเบปปุ - แช่ออนเซ็น - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เที่ยวอิสระฟุกุโอกะ

เพียง61,500.-

Best Sakura & Tulip Kyushu illumination
เดินทาง 1-6 เม.ย. 60
ศาลเจ้าดาไซฟุ - ชมการประดับไฟที่เฮาส์ เท็น บอช - สวนสันติภาพนากาซากิ - โทสุ เอาท์เล็ท - เท็นจินช้อปปิ้งมอลล์ - สวนยุโรปโกลเวอร์ - แช่ออนเซ็น และอีกมากมาย

เพียง63,800.-

West Golden Best Sakura Osaka - Hiroshima
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 60
ปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ - ปราสาทฮิเมจิ - สวนโคระคุเอ็น - อะโตมิคบอมโดม - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - นั่งเรือเฟอร์รี่ - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ - สะพานคินไตเคียว และอีกมากมาย

เพียง55,900.-

Sakura in Central Japan & Osaka free day
8 - 13 เม.ย. 60
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกโระออนเซ็น - ช่องเขาเอะนะเคียว - สวนคิโซซันเซน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ และอีกมากมาย

เพียง75,500.-


Page Top


กรุ๊ปทัวร์ช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)

Great Tokyo Fuji Sakura & Shirakawago
เดินทาง 10-16 เม.ย. 60
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ชมซากุระที่คาวากุจิโกะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ - เก็บสตรอเบอรี่ - ปราสาทมัทสึโมโต้ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และอีกมากมาย

เพียง69,900.-

Enjoy Golden Route Sakura Songkran
เดินทาง 11-16 เม.ย. 60
ชมซากุระที่คาวากูจิโกะ - วัดคิโยมิสึ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - บุฟเฟ่ต์ปู - แช่ออนเซ็น - นั่งชินคันเซ็น - กระเช้าคาจิคาจิ - เที่ยวตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

เพียง66,900.-

Easy Golden Route Sakura Festival
เดินทาง 12-17 เม.ย. 60

ออกเดินทางแน่นอน
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - เก็บสตรอเบอร์รี่ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ริงกุพรีเมี่ยม เอาท์เลท

เริ่ม64,900.-


Fin Flower Spring Sakura in Songkran
เดินทาง 11 - 17 / 12 - 18 เม.ย. 60

ออกเดินทางแน่นอน
อุชิคุ ไดบุสึ - สวนดอกไม้ Hitashi Seaside - สวนดอกไม้ Ashikaga Flower - คาวากุจิโกะ - เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - มิชิมะ สกายวอล์ค และอีกมากมาย

เพียง70,900.-

West Golden Songkran Osaka - Fukuoka
เดินทาง 13-17 เม.ย. 60
ปราสาทฮิเมจิ - ไร่สตรอเบอรร์รี่ - ฮิโรชิม่าอะโตมิคบอม - สวนสันติภาพ - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิซึคุชิมิ - สะพานคินไตเคียว - แช่ออนเซ็น - สวนพฤกษาชิราโนเอะ - ช้อปปิ้งห้างคาแนลซิตี้

เพียง61,900.-

Songkran Spring in Central Japan
เดินทาง 13-18 เม.ย. 60
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลทาคายาม่า - เกะโระออนเซ็น - หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ - ฮิรุกามิ - ปราสาทคิโยสุ - ลากูน่าเท็นบอช - ศาลเจ้าอิเสะ - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ และอีกมากมาย

เพียง68,500.-


Sakura & Snow Wall in Cental Japan
เดินทาง 14-19 เม.ย. 60
ชมเทศกาลดอกไม้ที่ฮิรุกามิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางเจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า - ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ และอีกมากมาย

เพียง67,900.-
กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)

Tulip Blooming in Netherland
เดินทาง 11-17 เม.ย. 60

รวมวีซ่าแล้ว
สวนคอยเคนฮอฟ - มหาวิหารโคโลญจน์ - เมืองบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - แมนนิเกนพีส - มหาวิหารเซนต์ไมเคิล - หมู่บ้านกังหันลมโบราณ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือชมเมือง และอีกมากมาย

เพียง71,900.-

Happy Songkran in Perth
เดินทาง 12-16 เม.ย. 60

ออกเดินทางแน่นอน
ชมเมืองเพิร์ท - ล่องเรือแม่น้ำสวอน - ช้อปปิ้ง - แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค - ทัมบูลกัมฟาร์ม - ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด - โรงงานช็อกโกแล็ต - ฮันนี่ฟาร์ม - อุทยานแห่งชาตินัมบัง และอีกมากมาย

เพียง59,900.-

Charming Croatia Songkran...
เดินทาง 13-20 เม.ย. 60

รวมวีซ่าแล้ว
หมู่บ้านราสโตเก้ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - น้ำตกสกราดินสกี บูค - พระราชวังดิโอคลิเธียน - กระเช้าไฟฟ้า SRD - เสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา และอีกมากมาย

เพียง75,900.-


Songkran Delight in Myanmar
เดินทาง 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 60
ย่างกุ้ง - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์โบดาทาวน์ - เทพทันใจ - พระตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดพระหินอ่อน และอีกมากมาย

เพียง24,900.-

Spring Songkran Sakura in Seoul
เดินทาง 13-18 เม.ย. 60

ออกเดินทางแน่นอน
หมู่บ้านสีลูกกวาด - เกาะนามิ - วัดวาอูจองซา - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - นัมซันพาร์ค - ตลาดทงแดมุน - เทศกาลชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโดะ - ตลาดเมียงดง และอีกมากมาย

เพียง36,500.-

Happy Songkran Sunrise in Nepal
เดินทาง 14-18 เม.ย. 60

รวมวีซ่าแล้ว
ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขา - ล่องเรือ ณ ทะเลสาบเฟวา - สัมผัสเมืองมรดกโลก - ชมการแสดงพื้นเมือง - พักโรงแรม 4 ดาว และอีกมากมาย

เพียง46,900.-