ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงสงกรานต์
ทัวร์ต่างประเทศสงกรานต์

กรุ๊ปทัวร์ช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)

West Golden Special Songkran Osaka USJ-Fukuoka
11 - 16 เม.ย. 60
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - นั่งรถไฟชินกังเซ็น - หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู - เกาะมิยาจิม่า - สะพานคินไตเคียว - วัดรุริโกะ - ตลาดปลาคาราโตะ

เพียง65,500.-

Easy Golden Route Beauty Pinkmoss
เดินทาง 19-24 เม.ย. 60
ชมเทศกาลดอกไม้ที่ฮิรุกามิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางเจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า - ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ และอีกมากมาย

เพียง58,900.-
กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)