ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงสงกรานต์
ทัวร์ต่างประเทศสงกรานต์

กรุ๊ปทัวร์ช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)

Songkran in Kansai & Tulips Festival
เดินทาง 10-16 เม.ย. 60

ใกล้เต็มแล้ว
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - หมูบ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - แช่ออนเซ็น - เทศกาลมัตสุริ - ทดลองทำซูชิ - อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ และอีกมากมาย

เพียง76,900.-

West Golden Special Songkran Osaka USJ-Fukuoka
11 - 16 เม.ย. 60
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - นั่งรถไฟชินกังเซ็น - หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู - เกาะมิยาจิม่า - สะพานคินไตเคียว - วัดรุริโกะ - ตลาดปลาคาราโตะ

เพียง65,500.-

West Golden Songkran Osaka - Fukuoka
เดินทาง 13-17 เม.ย. 60

ออกเดินทางแน่นอน
ปราสาทฮิเมจิ - ไร่สตรอเบอรร์รี่ - ฮิโรชิม่าอะโตมิคบอม - สวนสันติภาพ - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิซึคุชิมิ - สะพานคินไตเคียว - แช่ออนเซ็น - สวนพฤกษาชิราโนเอะ - ช้อปปิ้งห้างคาแนลซิตี้

เพียง61,900.-


Tohoku Flower Festival & Snow Wall
เดินทาง 22-28 เม.ย. 60

Early Bird Pro ลดสูงสุด 1,500.-
กำแพงหิมะ - โคมไฟยักษ์เนปูตะ - เทือกเขาฮักโกดะ - โคอิไวฟาร์ม - วัดชูซอนจิ - สวนสตรอเบอร์รี่ - อ่าวมัตสึชิม่า - อิออนมอลล์ - วัดซุยกันจิ และอีกมากมาย

เพียง79,900.-

Easy Golden Route Beauty Pinkmoss
เดินทาง 19-24 เม.ย. 60
ชมเทศกาลดอกไม้ที่ฮิรุกามิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางเจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า - ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ และอีกมากมาย

เพียง58,900.-

Great Route Snow Wall & Pinkmoss
เดินทาง 21-26 เม.ย.60

ออกเดินทางแน่นอน
ภูเขาโยชิโนะ - ศาลาทองคำคินคาคุจิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - หมูบ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - ศาลเจ้าโยชิมิสึ - วัดคินปูเซ็นจิ - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ และอีกมากมาย

เพียง68,900 .-
กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศช่วงสงกรานต์ (แนะนำ)

Songkran Delight in Myanmar
เดินทาง 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 60
ย่างกุ้ง - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์โบดาทาวน์ - เทพทันใจ - พระตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดพระหินอ่อน และอีกมากมาย

เหลือ24,900.-
19,900.-

Happy Songkran Sunrise in Nepal
เดินทาง 14-18 เม.ย. 60

รวมวีซ่าแล้ว
ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขา - ล่องเรือ ณ ทะเลสาบเฟวา - สัมผัสเมืองมรดกโลก - ชมการแสดงพื้นเมือง - พักโรงแรม 4 ดาว และอีกมากมาย

เพียง39,900.-