Songkran Spring in Central Japan 6 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
13 - 18 เม.ย. 60

เทศกาลแห่เกี้ยวทาคายาม่า

      จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทาคายาม่า เพื่อเยี่ยมชมและสัมผัส เทศกาลทาคายาม่า เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่เมืองทาคายาม่าในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี 2016 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในงานเทศกาลผู้เข้าร่วมขบวนแห่จำนวนหลายร้อยคนจะสวมใส่เครื่องแต่งกายโบราณอันงดงาม พร้อมเกี้ยวพาหนะถูกประดับตกแต่งอย่างหรูหราอลังการแล้วแห่ไปรอบเมืองและยังสามารถชมดอกซากุระบานได้อีกด้วย

   * (จำนวนการบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)เกะโระออนเซ็น

       จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง เกะโระออนเซ็น ถือเป็นหนึ่งใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ไม่ได้เงียบสงบเหมือนสมัยก่อน แต่น้ำพุร้อนก็ยังคงมีคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงเช่นเดิม


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ


        นำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็น มรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว


Nabana no sato

       นำท่านเดินทางสู่งาน Nabana no sato หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดแสดงไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจำนวนไฟที่ใช้จัดแสดงนั้นมากมายจนเป็นที่กล่าวขาน อีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้น ยังมีการปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟ ขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก


ชมเทศกาลดอกไม้ที่ฮิรุกามิ

      นำท่านเดินทางสู่ ฮิรุกามิ เพลิดเพลินไปกับเทศกาลดอกไม้ Hirugami flower festival อิสระให้ทุกท่านชมความงามของดอกไม้นานาชนิดได้ตามอัธยาศัย

*(จำนวนการบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ลากูน่าเท็นบอช (Laguna Ten Bosch)


       นำท่านเดินทางสู่ ลากูน่าเท็นบอช สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกามาโกริ เป็นทั้งสวนสนุกติดริมทะเล พร้อมร้านอาหาร ร้านขนมมากมาย พิเศษสุด ๆ ตื่นตาตื่นใจกับเรือวันพีชสำหรับเหล่าสาวกวันพีชโดยเฉพาะ นำท่านนั่งเรือซันนี่ จากการ์ตูนเรื่องดัง ONEPIECE เดินทางมาจากจังหวัดนางาซากิ มาที่ลากูน่าเท็นบอช จังหวัดไอจิแล้ว ให้ท่านเข้าชมบรรยากาศภายในเรือ และให้ท่านได้ล่องเรือ ราวกับเข้าไปในโลกของการ์ตูน
      จากนั้นนำท่านชมโซน สวนดอกไม้ลากูน่าเท็นบอช (Flower Lagoon) ในสวนสนุกลากูนนาเซีย สวนสนุกซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดอกไม้ น้ำ และศิลปะ “Flower Lagoon” ได้เปิดแล้วในฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปรวมทั้งดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยียและอื่นๆอีกมากมาย


ปราสาทคิโยสุ (Kiyosu Castle)

       นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคิโยสุ เป็นปราสาทที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการรวมชาติของท่านโอดะ โนบุนากะและเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของขุนศึกที่มุ่งหมายที่จะปราบปรามศัตรูในยุคแห่งไฟสงครามให้อยู่ในความสงบ ให้ท่านซึมซับบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โดยการ แต่งชุดเกราะอย่างซามุไรสมัยก่อนถ่ายรูปกับปราสาทคิโยสุ


หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ (Magomejuku Village)

      นำท่านเดินทางสู่ มะโกะเมะจุกุ เป็นเมืองพักแรมที่ยังคงมีกลิ่นอายของสมัยเอโดะตามเส้นทางนากะเซ็นโด โตเกียว สู่ เกียวโต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนในเมืองต่างปรับปรุงบ้านให้เข้ากับยุคสมัย หมู่บ้านเก่าแก่ได้หายไป แต่ที่นี่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของสิ่งปลูกสร้างสมัยเอโดะเอาไว้ เมื่อเดินเข้าไปในเมืองมะโกะเมะจุกุ คุณจะรู้สึกเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับเข้าไปในสมัยเอโดะ


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
13 - 18 เม.ย. 60 68,500 60,500 45,500 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 45,500 43,500 30,500Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลทาคายาม่า - เกะโระออนเซ็น Breeze bay Gero onsen
หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ - ฮิรุกามิ - Drug store - ช้อปปิ้งที่ซาคาเอะ Apa hotel Nagoya nishiki
หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทคิโยสุ - ลากูน่าเท็นบอช Irako view hotel
หรือเทียบเท่า
5 ขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังเมืองโทบะ - ศาลเจ้าอิเสะ - ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ COMFORT HOTEL CENTRAL INTERNATIONAL AIRPORT
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 13 - 18 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 68,500 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง