Japan Group/Package Tour


ทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เสริมญี่ปุ่น

Online Booking

Japan Rail Pass

JR PASS

กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งรถไฟ รถบัส รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่า การใช้ตั๋ว Japan Rail Pass นั้น เป็นวิธีการเดินทางที่ประหยัดที่สุด ในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

JCB No service charge

Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน [Booking is now CLOSED]Jet Asia

Jet Asia (JF)

เดือน กําหนดการ
เมษายน 11 – 15 เม.ย. 55 / 13 – 17 เม.ย. 55    
12 – 16 เม.ย. 55          
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือผ่านทาง
รายละเอียดทัวร์
 
23.00

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินเจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ส (JF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 
01.00

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JF88

09.10

ถึง สนามบินนาริตะ เมืองจิบะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านได้ได้เพลิดเพลินกับผลไม้ตามฤดูกาล (ช่วงที่ไปจะเป็นสตรอเบอรี่) สามารถชิมได้สดๆ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้ตามอัธยาศัย


นำท่านเข้าชม วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา)

วัดอาซะกุซ่า
อันมีเรื่องเล่า ว่าชาวประมงทอดแห ติดมาตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่
สำหรับจาริกแสวงบุญกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม
อย่างไม่ขาดสาย

วัดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น เทศกาลชันจะ  เทศกาลโฮซึกิอิชิ  และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มีความสูง  5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้

ถนนนาคามิเสะ
ถนนนาคามิเสะ


 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)


หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางสู่ GOTEMBA FACTORY OUTLET ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสิ่งของเมือง GOTEMBA และเมืองใกล้เคียง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่าง ๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลาย ประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคาอาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมี สินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารัก ๆ และของเล่น นานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดู เลือกชมตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ใกล้ฟูจิ (ออนเซ็น)


พักที่ :


   
เช้า

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่ ลักษณะที่ 
    งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา ตลอดทั้งปี ... นำ ท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่“สถานที่ 5”บนระดับความสูงที่  
    2,500 เมตร (ในกรณีที่ อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
    ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมาย
ตามอัธยาศัย

เที่ยง

   รัีบประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถโดยการนั่งเรือชมวิว “ทะเลสาบอาชิ” เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... และต้องไม่พลาดที่จะบันทึกภาพกับ “โจรสลัด” ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือ แล้วนำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อนำท่านเข้าชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ เชิญท่านชิมไข่ดำ มีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง สามารถ ทำให้ท่านอายุยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่มหานครโตเกียว


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรุงโตเกียว

 


พักที่ : 
เช้า

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)จากนั้นให้ท่านอิสระ ตามอัธยาศัย ในการท่องเที่ยวอย่างสะดวก ด้วยตัวท่านเอง

อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน ในการท่องเที่ยว โปรแกรมเที่ยวแนะนำ มีดังนี้


*ทัวร์เสริมทุกรายการกรุณาจองก่อนออกเดินทาง


option1

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  1.ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว
    โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว

    ย่านฮาราจูกุ , ย่านชิบูย่า, ย่านกินซ่า, ย่านอุเอะโนะ, ย่านโตเกียว, ย่านโอไดบะ, ย่านรปปงหงิ และอื่นๆ อีกมายมาย อย่างสะดวกสบาย และง่ายดาย      


option2

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  2.ทัวร์เสริมสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี

    ดินแดนหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศ ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการ
อันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญ ภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดิสนีย์แลนด์


option4

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  3. ทัวร์เสริม คามาคูระ 1 วัน

     ไกด์นำเที่ยวชม เมืองหลวงเก่า กับวัฒนธรรมเก่าแก่ พร้อมชม วัดไดบุตสึ หลวงพ่อโต ชมวัดฮาเสะ , ศาลเจ้า ฮาจิมันกู และช้อปปิ้ง ถนนคามาจิoption3

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  4. ทัวร์เสริมสู่ นิกโก้ 1 วัน

    ไกด์นำท่านเที่ยวชมมรดกโลกอันสวยงามวิจิตรบรรจง ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และ ชมน้ำตกเคกอน อันสวยงาม ที่ล่วงหล่นลงจากทะเลสาบ ซูเซนจิ สีฟ้าคราม สะท้อนเงาภูเขาเบื้องหลัง และไม่พลาด ขับรถผ่านเส้นทางซิกแซกลัดเลาะเขาวิวอันสวยงามเกินคำบรรยาย      


option6

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

    บริการ ทัวร์ญี่ปุ่น  5. ให้ท่านสนุกไปกับดินแดน Sanrio Puroland

    ใครที่เป็นแฟนของHello Kitty ชอบความน่ารักความสดใส ของคิตตี้ ตัวการ์ตูนที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้หญิง หรือแม้แต่าสาวๆ ก็คงชื่นชอบเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับอาณาจักรของคิตตี้จัง และผองเพื่อน ที่ต่างรอต้อนรับแขกผู้มาเยื่อนด้วยมิตรไมตรี พบกับการแสดงตื่นตา ตื่นใจ เครื่องเล่น ต่างๆ รวมไปถึง สินค้าลิขสิทธิ์ของ Sanrio Puroland


 

*** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น **พักที่ : 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)

09.00 จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
11.30 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทเอเชีย เที่ยวบินที่ JF89
16.40

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือผ่านทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี 
 (เสริมเตียง)
เด็กอายุ 0 – 5 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11 – 15 เม.ย.
13 – 17 เม.ย.
47,900.- 44,900.- 38,900.- 7,500.-
12 – 16 เม.ย. 49,900.- 46,900.- 39,900.- 7,500.-


หมายเหตุ : ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

2. รายการอื่นๆ กรุณาตรวจสอบตารางด้านบน


* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

 


สนับสนุนโดย Yokoso Japan (JNTO)
สายการบิน

เดินทางโดย

Jet Asia (JF)

   Jet Asia
จำนวนนักท่องเที่ยว เพียง 30 ท่าน เท่านั้น
กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 55 / 13 - 17 เม.ย. 55  
12 - 16 เม.ย. 55          
สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.55
ราคา 47,900 บาท
อาหาร 7 มื้อ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อีกครั้ง)
มัคคุเทศก์ มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ราคานี้รวม

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารตามรายการ                                
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าห้องพักโรงแรม พักห้องคู่                       
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท                
- ไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ  

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, อาหาร    
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม              
- ค่าทิปไกด์ ประมาณ ท่านละ 1200 เยน ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากที่ทำการสำรองที่นั่งสำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน (การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น)
การยกเลิก

  หากต้องการยกเลิก จะต้องแจ้งบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินบางส่วนที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

 

- หากยกเลิกภายใน 21-29 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

- หากยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 100% ของอัตราค่าบริการ

 

- หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนแปลงชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

- หากทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ และค่าวีซ่าทั้งหมด

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การยื่นวีซ่า

บริษัทรับผิดชอบในการยื่นขอวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

- ราคาถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากออกตั๋วไปแล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เช่น สภาวะอากาศ, การเมือง และสายการบิน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

- การยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานทูตญี่ปุ่น

- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป กับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด

- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตญีปุ่น ถ้าหากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือ เคยเดินทางเข้ามา มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งท่านจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา

     
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือผ่านทาง
   เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น