กรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว (แนะนำ)

Easy Great Route Ski Resort
เดินทาง 7-12 มี.ค. 60

ลด 1,000 เมื่อจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 1 เดือน
ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ลานสกีฟูจิเท็น - เกาะโอไดบะ - วันเที่ยวโตเกียวอิสระ 1 วัน - ช้อปปิ้งอิออน และอีกมากมาย

เพียง56,900.-

Easy Golden Route Ski Resort
เดินทาง 21 - 26 มี.ค. 60

เต็มแล้ว!
เกียวโต - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - นาโกย่า - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - สกีฟูจิเท็น - กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ - อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

เพียง57,900.-

Easy Golden Route Freeday in Osaka
เดินทาง 10-15 มี.ค. 60

ใกล้เต็มแล้ว
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - วัดคินคาคุจิ - กระเช้าคาจิคาจิ - ทะเลสาบฮามะ - ขึ้นชินคันเซ็น - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ และอีกมากมาย

เพียง56,900.-


Shock Promotion Tokyo Fuji Snow & Strawberry Picking
3 - 7 / 17-21 มี.ค. 60

ใกล้เต็มแล้ว
ก็บสตรอว์เบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เล็ท - บุฟเฟ่ต์ขาปู - หิมะฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - โอไดบะ - เที่ยวอิสระโตเกียว 1 วันเต็ม

เพียง32,900.-

Hokkaido - Tokyo Ice Breaker
เดินทาง 7 - 12 มี.ค. 60

ลดพิเศษ! 2,000.-
นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - นอนโรงแรม 4 ดาว - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ปู - ช้อปปิ้ง - เดินบนธารน้ำแข็ง - โตเกียว - เก็บสตรอเบอร์รี่ - พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ - ชมนกกระเรียน และอีกมากมาย

เพียง65,800.-

Shock Promotion Osaka - Kyoto
8 มี.ค. - 25 มิ.ย. 60

ใกล้เต็มแล้ว
ปราสาทโอซาก้า - ตลาด Kuromon - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - วัดน้ำใส - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - Rinku Outlet และอีกมากมาย

เพียง34,900.-


Shock Promotion!! Osaka - Shirakawago
เดินทาง 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 60
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลาทองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งอิออน - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - Rinku Outlet และอีกมากมาย

เพียง39,900.-

Golden Route Winter Sapporo Hakodate
เดินทาง 16 - 22 มี.ค. 60
ชมซากุระที่คาวากูจิโกะ - วัดคิโยมิสึ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - บุฟเฟ่ต์ปู - แช่ออนเซ็น - นั่งชินคันเซ็น - กระเช้าคาจิคาจิ - เที่ยวตามอัธยาศัย และอีกมากมาย

เริ่ม64,800.-

Sugoi! East Hokkaido Monitor Tour
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 60

รับเพียง 15 ที่เท่านั้น
เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาบาชิริ - เมืองอุโทะโระ - ทะเลสาบมาซู - ทะเลสาบอะคัง - เมืองโทคาชิคาว่า - เที่ยวอิสระหรือช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัยเมืองซัปโปโร

เพียง29,900.-


Hokkaido Kiroro Snow Time
หลายพีเรียดตั้งแต่ 12 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - KIRORO RESORT PARK - นั่งกระเช้ากอนโดล่า - คลองโอตารุ - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร และอีกมากมาย

เริ่ม43,500.-

Hokkaido Hilight & Ice Breaker
6 - 11 / 8 - 13 มี.ค. 60
Sunagawa Highway Oasis - Ice Pavilion - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ - กิจกรรมฤดูหนาว - เล่นหิมะ - เล่น Tubing ห่วงยาง- ชมเมืองซัปโปโร และอีกมากมาย

เพียง48,900.-

White Snow Hokkaido Winter
หลายพีเรียดตั้งแต่ 8 ก.พ. - 29 มี.ค. 60
กิจกรรมฤดูหนาว - ชมวิวฮาโกดาเตะ - คลองโอตารุ - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด - เทศกาล Sapporo White illumination - ซัปโปโร - Bay Area และอีกมากมาย

เริ่ม48,900.-