แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น


JQA-QM8667

      เราเข้าสู่ระบบ ISO 9001 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2545 เลขที่ JQA-QM8667 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึง ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่าง เป็นระบบได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่ยังคงให้การ
สนับสนุน และไว้วางใจเราเรื่อยมา
      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1411
      เรามี 280 สาขา ในประเทศญี่ปุ่น และ 108 Outlet ในทุกทวีปทั่วโลก (ตุลาคม 2553)
      บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2540 เป็นสาขาประจำประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทย มีสาขารวมกันทั้งหมด 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และศรีราชา
 

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น
แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ปักกิ่ง,แพ็คเกจทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์บาหลี,แพ็คเกจทัวร์บาหลี
ทัวร์สิงคโปร์,แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น

บริการลูกค้า

Tel: 02-264-6899

   สำรองที่นั่ง สั่งจองทัวร์
      แพคเกจทัวร์บาหลี ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

     
      Tel: 02-264-6899
      e-mail : thaiproject@histours.co.th
      หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ทัวร์สิงคโปร์, แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์, แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์, แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์, แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์

photo by bloggang.com by ramtrang2 and Universal Studios Singapore insider

 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พัก Resort World 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

 

สัมผัสสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุด
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด รถไฟเหาะที่สูงที่สุดในโลก
ผจญภัยเรือมหาสนุกมาดากัสการ์ เพลิดเพลินกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์

 

** แพ็คเกจทัวร์นี้ สามารถเพิ่มวันได้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ **

 

 

  
 
ทัวร์สิงคโปร์ กับการบินไทย เดินทางวันนี้ - มีนาคม 2554

เปิดจอง และเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

(เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน)

 
 

รายละเอียดทัวร์

: กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

07.00 น.

 

09.40 น.

 

13.05 น.

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

 

ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972

 

เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 

เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมในรีสอร์ทเวิลด์ Festive Hotel , Michael Hotel , Hard Rock Hotel โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

พักที่ :

ทัวร์สิงคโปร์ Festive hotelทัวร์สิงคโปร์ Festive hotelทัวร์สิงคโปร์ Festive hotel

: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios Singapore)

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)

 

       เดินทางสู่ Universal Studio of Singapore ใหม่ล่าสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์บนเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower โดยยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ ได้ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซน เปิด 09.00-18.00 น. (สามารถเล่นกี่รอบก็ได้)

 

   1. Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

   2. Far Far Away Castle ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

   3. Madagascar : A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar

   4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

   5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียงจริง

   6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

   7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม

 

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวก ไม่เสียเวลา และให้ท่านได้เลือกอาหารตามอัธยาศัย) โดยมีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center

 

17.00 น.

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมในรีสอร์ทเวิลด์ Festive Hotel , Michael Hotel , Hard Rock Hotel โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

พักที่ :

ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios
ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios
ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios
ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studiosทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios

: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – กรุงเทพ ฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (บุฟเฟต์) (2)

 

จากนั้นอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 

16.30 น.

 

18.40 น.

 

20.05 น.

ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินซางฮี

 

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

พักที่ :


สายการบิน
Singapore Ailrlines (SQ) ทัวร์สิงคโปร์ กับการบินไทย

 

เดินทางด้วยสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

กำหนดการเดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2554
สั่งจอง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน)

ราคา

16,500* บาท

 

โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อาหาร 2 มื้อ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อีกครั้ง)
มัคคุเทศก์ มีมัคคุเทศก์นำเที่ยว ภาษาอังกฤษตลอดการเดินทาง
ราคานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด

  - ค่ารถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ และค่ารถนำเที่ยว

  - ค่าโรงแรม ที่พัก พร้อมอาหารเช้า

  - ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวภาษาอังกฤษ ตลอดรายการตามที่ระบุ

  - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และน้ำมันเชื้อเพลิง

  - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

  - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน

 

การยกเลิก

  - หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน

  - หากทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำและค่าวีซ่าทั้งหมด

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ บริษัทฯระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

  - บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวบาหลีเท่านั้น

  - ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา

  - ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณี ต้องการใบกำกับภาษี)

  - เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

หมายเหตุ

- แพ็คเกจทัวร์นี้สามารถ ออกเดินทางเมื่อมีคณะเดินทาง มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป หากต้องการเดินทางท่านเดียวต้องจ่ายค่าทัวร์ในอัตรา 2 ท่าน

- อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

- ราคาถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากออกตั๋วไปแล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เช่น สภาวะอากาศ, การเมือง และสายการบิน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 


โรงแรม

อัตราค่าบริการ* (1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
พักคู่
เด็ก
(เสริมเตียง)
เด็ก
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
1. Festive Hotel  
- Deluxe Room 16,500 14,300 12,000 24,100
- Deluxe Family Room 17,100 14,900 12,500 25,300

- Deluxe Suite

22,400 19,600 16,100 35,500
2. Michael Hotel  
- Deluxe Room 17,100 14,900 12,500 25,300
- Club Deluxe 18,100 15,800 13,200 27,400

- Deluxe Suite

23,700 20,800 17,100 38,400
3. Hard Rock Hotel  
- Deluxe 18,100 15,800 13,200 27,400
- Deluxe Suite 25,600 22,500 18,400 42,300
  ภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประมาณ 3,300* บาท

หมายเหตุ

  1. ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง

  2. ภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง ข้างต้น เป็นราคา ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว


Additional Charge สำหรับพัก ใน Peak และ Super Peak Season
โรงแรม ราคา เพิ่ม ท่านละ
Peak Season Super Peak Season
1. Festive Hotel  
- Deluxe Room 2,100 6,200
- Deluxe Family Room 2,100 8,400

- Deluxe Suite

4,000 11,900
2. Michael Hotel  
- Deluxe Room 2,100 8,400
- Club Deluxe 2,100 11,750

- Deluxe Suite

4,000 16,600
3. Hard Rock Hotel  
- Deluxe 1,800 6,000
- Deluxe Suite 3,500 11,600


สายการบินอื่นๆ ราคา ต่อ ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็ก
  1. การบินไทย (TG) เพิ่ม 1,500 บาท เพิ่ม 1,000 บาท
  3. Cathay Pacific (CX) เพิ่ม 1,000 บาท เพิ่ม 500 บาท

หมายเหตุ

  ราคายังไม่รวม ภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกตั๋วโดยสาย


     
 
 
     
Share on Facebook
 

Free Opinion