ท่านสามารถติดตามรับชมวิดีโอต่างๆ ของ H.I.S. ได้ทาง

Youtube Channel

อย่าลืม Subscribe นะครับ


ไปสัมผัสมนต์สเน่ห์ของโทโฮขุกับ H.I.S0:31

ไปสัมผัสมนต์สเน่ห์ของโทโฮขุ (มิยากิ ยามากาตะ) กับ H.I.S 0:31

ไปสัมผัสมนต์สเน่ห์ของโทโฮขุ (อิวาเตะ) กับ H.I.S 0:31


ไปสัมผัสมนต์สเน่ห์ของโทโฮขุ (อาโอโมริ) กับ H.I.S0:31

ไปสัมผัสมนต์สเน่ห์ของโทโฮขุ (อากิตะ) กับ H.I.S 0:31

3 Days in Japan with H.I.S. 5:26


Sugoi! Toyama - โทยาม่า0:31

HAnavi - เริ่มต้นเพียง 4,678 บาท! 0:16

HAnavi - เริ่มต้นเพียง 4,678 บาท! 0:16


Sugoi! Europe - ยุโรป0:31

Sugoi! Oita - โออิตะ 0:31

Sugoi! Toyama - โทยาม่า 0:31


สุโก้ยเจแปน ตอนที่ 113 "โอ้โฮ! โทโฮกุ 1 21:02

สุโก้ยเจแปน ตอนที่ 114 "โอ้โฮ! โทโฮกุ 2 21:02

สุโก้ยเจแปน ตอนที่ 115 "เมืองโลเคชั่น คิตะคิวชู" 21:02


Go to Top